skip to main content
Nieuw labgebouw van VU en VUmc bereikt hoogste punt

O|2 telt 13 verdiepingen en is daarmee even hoog als het naastgelegen ACTA (samenwerkingsverband faculteiten Tandheelkunde van de UvA en de VU) en maakt deel uit van de vernieuwde VU-campus op de Zuidas. Het O|2 gebouw maakt vakgebiedoverstijgende wetenschappelijke ontmoeting mogelijk. Onderzoekers van verschillende achtergronden kunnen, ongeacht de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn, op gelijkwaardige wijze gebruik maken van de (onderzoeks)faciliteiten. Zo ontstaat een interessante mix van fundamenteel en toegepast bètamedisch onderzoek, dat zowel maatschappelijk relevant is als interessant voor het bedrijfsleven.

Het O|2 gebouw is ontworpen door EGM Architecten en wordt in opdracht van de VU gerealiseerd door bouwcombinatie J.P. van Eesteren, Wolter & Dros en Croon Elektrotechniek v.o.f. Parallel aan de afbouw worden de laboratoria ingericht door Wesemann.

Toekomstbestendig

Op de grond meet het O|2 gebouw ruim 50 bij 60 meter. Het gebouw ziet eruit als een stevige bouwmassa met uitsneden om licht diep in het gebouw te brengen. Beeldbepalend zijn de mikado-kolommen die een dna-achtige structuur weergeven. In het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met veranderende onderzoeksactiviteiten. OI2 bevat flexibele, universele laboratoriummodules die in een vast stramien ontworpen zijn en naar wens geschakeld kunnen worden. Daarmee is het gebouw al in het ontwerp toekomstbestendig gemaakt.

Het nieuwe labgebouw wordt mede gefinancierd door de Europese Investeringsbank (EIB). De VU is de eerste universiteit in Nederland waaraan de EIB financiering heeft toegekend.