skip to main content
Plan aanpak ‘De Boelelaan Oost’ goedgekeurd

Dit deel van de De Boelelaan heeft in de huidige situatie deels 2 keer 2 rijstroken en deels een wat smaller stuk van smallere of minder rijstroken. De De Boelelaan krijgt straks over de hele lengte 2 keer 2 rijstroken. Daarnaast krijgt de De Boelelaan Oost ruime voetpaden, brede vrij liggende éénrichting fietspaden en over de hele lengte bomenrijen aan weerszijden.

Artist impression De Boelelaan Oost

Niet alleen verbreding

Naast de wegverbreding worden ook kabels en leidingen verlegd, de riolering vervangen, waterpartijen aangelegd en het wegdek van fiets en voetpaden vernieuwd. De voorbereiding van het werk start in februari met het kappen van bomen. Het grootste deel van de werkzaamheden start in de zomer van 2016. Begin 2018 moet het werk af zijn. Om het werk uit te voeren zal de weg gedurende de uitvoering worden versmald, waarbij verkeer in beide richtingen mogelijk blijft. Daarnaast zal het  verkeer ook via omleidingsroutes het gebied kunnen bereiken.

In gesprek met omgeving

De gemeente werkt nu aan een plan voor de uitvoering. Omdat de werkzaamheden effect hebben op de omgeving en weggebruikers zal de gemeente dat uitvoeringsplan nog met de omgeving en belanghebbenden bespreken.

Geef uw mening