skip to main content
Tracébesluit Zuidasdok gewijzigd vanwege aanvullende geluidsmaatregelen

De gemeenteraad van Amsterdam heeft in april 2016 het bestemmingsplan vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Daarna zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hiertegen beroep in te stellen bij de Raad van State. Hierop zijn 18 beroepsschriften ontvangen.

Mede op basis van één beroepsschrift is nader onderzoek gedaan en besloten om voorafgaand aan de zitting bij de Raad van State (15 en 16 december 2016) een wijziging in het tracébesluit door te voeren. Het betreft een aanvullende geluidsmaatregel bij de noordelijke Schinkelbrug. Onder de bestaande noordelijke brug worden tijdens de bouw van Zuidasdok aanvullende geluidsreducerende maatregelen getroffen, hierdoor wordt het geluid van de beweegbare brug verder beperkt.

Wijzigingsbesluit ter inzage

Van 17 november tot en met 28 december 2016 ligt de wijziging op het Tracébesluit ter inzage en kunnen belanghebbenden daartegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsbesluit heeft alleen betrekking op de omschreven aanpassing. Voor het overige blijft het vastgestelde Tracébesluit Zuidasdok van kracht en kan hiertegen geen beroep meer worden ingesteld. Dit geldt ook voor het ongewijzigde Bestemmingsplan Zuidasdok.

Geef uw mening