skip to main content
Welstandskader zorgt voor harmonie tussen Zuidasdok en omgeving

Een groen, rustig en vloeiend beeld is de rode draad van het Concept Welstandskader Zuidasdok. Het gebied waar Zuidasdok in ligt wordt zelfs bestempeld als een samenhangende groene corridor. Het kader maakt nadrukkelijk duidelijk dat het herkenbare groene karakter straks ook bij de bouwwerken zichtbaar moet zijn. Dit is natuurlijk best een uitdaging voor een project waarbij vooral steen wordt toegevoegd. Toch heeft groen onze expliciete aandacht. Zo brengen we beplanting aan op daken en geluidschermen, maar ook over een groene uitstraling van de ruimte langs de tunnels en het station is nagedacht. Meer hierover leest u in het Landschapsplan Zuidasdok, te vinden onderaan deze pagina.

Torenhoge geluidschermen?

Om geluidoverlast tegen te gaan worden langs de A10 zuid en langs het metrospoor geluidschermen aangebracht, ook hierover spreekt het kader zich uit. Zo moeten de geluidschermen samenhangend en van hoogwaardige kwaliteit zijn. Ook de locaties waar geluidsschermen komen en de hoogte staan al vast. Moeten we rekening houden met torenhoge geluidschermen langs de A10 Zuid? We vroegen het omgevingsmanager Martijn Overmulder van Zuidasdok. ‘Torenhoog worden de geluidsschermen niet, maar her en der zijn ze zeker flink te noemen. Zoals in het kader staat, is de hoogte en positie van de schermen functioneel bepaald. We kijken naar wat nodig is om geluidsoverlast tegen te gaan, hierbij spelen factoren als geluidsniveau, afstand tot bebouwing en soort wegdek ook een rol. De hoogte van de schermen loopt uiteen van 1 tot maximaal 8 meter. De hoogste schermen komen nabij de tunnelmonden.’

Welstandskader is leidraad voor commissie

In februari 2017 selecteren we de aannemer die het werk voor Zuidasdok mag uitvoeren. Met deze aannemer wordt een zogenoemd ‘Design & Construct’ contract gesloten, dit houdt in dat de aannemer veel vrijheid krijgt, maar daarmee ook veel verantwoordelijkheid. De aannemer zal alle bouwwerken van Zuidasdok (denk aan: tunnels, viaducten, dienstgebouwen, geluidschermen, etc.) tot op detail uitwerken. Voordat de bouw start worden de ontwerpen -verwerkt in een omgevingsvergunning- onderworpen aan het strenge oog van de Commissie voor Welstand en Monumenten. Zij toetst of de plannen echt voldoen aan het Welstandskader Zuidasdok.

Meer informatie

Het Concept Welstandskader Zuidasdok ligt tot en met 10 oktober 2016 ter inzage voor inspraak. In de officiële kennisgeving leest u waar en op welke manier u kunt inspreken. Heeft u een vraag over het kader, dan kunt u deze mailen naar contact@zuidas.nl of plaats een reactie onderaan dit artikel.

Update 21 september 2016

In het welstandskader wordt deels gebruik gemaakt van oude afbeeldingen afkomstig uit het Ambitiedocument Zuidasdok. De afbeeldingen uit het Ambitiedocument (april 2014) geven ter plaatse van de Prinses Irenestraat een gracht weer. Deze gracht is echter niet meer opgenomen in het recentere concept-uitvoeringsbesluit Strawinskylaan, dat het ontwikkelingskader weergeeft voor dit gebied.

Geef uw mening