skip to main content
Geplande heiwerkzaamheden omgeving Gustav Mahlerlaan

Kavels 9 t/m 12

Het heien van woongebouw Intermezzo (blok 10) veroorzaakt momenteel helaas veel hinder voor de omgeving. Aangezien Intermezzo bijna 80 meter hoog wordt, moet een groot aantal dikke palen diep de grond in worden geslagen. De heiwerkzaamheden zijn naar verwachting eind februari 2015 voltooid. Zie ook de brief van de aannemer ERA en BAM met informatie over de werkzaamheden.
Zuidas is in gesprek met de  ontwikkelaars van de verschillende kavels over hoe geheid kan worden met minder hinder voor de omgeving.

Fietsparkeergarage Gustav Mahlerplein
In augustus 2015 start de aannemer met de bouw van de fietsparkeergarage. Geluids- en trillingsarme bouwmethoden worden gebruikt, zodat er niet hoeft te worden geheid.

Contact en informatie

De gemeente Amsterdam Zuidas is geen opdrachtgever van de bouw van de woongebouwen, maar heeft een coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas.

Voor overige vragen of opmerkingen over lopende projecten in de buurt kunt u contact opnemen met het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum via de telefoon, 0800 5065 (altijd bereikbaar), of via de mail, contact@zuidas.nl.

Geef uw mening