skip to main content
Openbare inschrijving voor A10-strook vertraagd

Projectmanager Frank Karssing legt uit waarom: ‘De selectie van marktpartijen gaat via tenderprocedures. We merkten dat in de praktijk nog niet voldoende duidelijkheid was over hoe we met een eindgebruiker, bijvoorbeeld een bedrijf op zoek naar kantoorruimte, konden omgaan. De afgelopen tijd is op bestuurlijk niveau gesproken over de mogelijkheid om eindgebruikers op te nemen in tenderprocedures. Daarom hebben we de tender voor de A10-strook uitgesteld naar 2017.’

Vliegwiel voor ontwikkeling

Karssing: “De komende jaren ontwikkelen we Kop Zuidas tot een levendige en duurzame wijk. Het moet een gemengde wijk worden met kantoren, bedrijven, voorzieningen en vooral veel woningen. De volgende stap daarin is de ontwikkeling van de strook langs de A10. Daar willen we kantoren, kleinschalige (buurtgerichte) voorzieningen en woningen. Het idee is dat deze bebouwing het gebied daarachter afschermt van de A10 zodat we daar een prettige, groene en duurzame woonwijk kunnen realiseren.’

Visie Zuidas 2016

In oktober is de Visie Zuidas 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Dat betekent dat we nu weten hoe de koers eruitziet en welke voorwaarden we stellen aan nieuwe ontwikkelingen in Zuidas. Zo vinden we het belangrijk dat participanten die zich inschrijven voor tenders aan de hoge duurzaamheidseisen kunnen voldoen, maar ook dat eindgebruikers onze visie op bereikbaarheid en mobiliteit delen. Het is dus ontzettend belangrijk dat we goed nadenken over de vraag wat voor soort kantoren en bedrijven zich vestigen in Zuidas en welke binnen onze visie passen. Datzelfde geldt ook voor de vraag wat voor wijk het moet worden.

3D-impressie van Kop Zuidas

Een nieuw bestemmingsplan voor Kop Zuidas

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken zullen we een nieuw bestemmingsplan voor Kop Zuidas maken. In een bestemmingsplan staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Het huidige bestemmingsplan uit 2010 is niet meer actueel. Zoals u wellicht weet, komt het Joop van den Ende theater er niet meer. Het oude plan biedt ook onvoldoende ruimte voor woningbouw en aan woningen hebben we nu juist grote behoefte. We willen met de belanghebbenden uit de buurt in gesprek om samen in kaart te brengen wat de belangen en wensen zijn. Dit participatietraject zal belangrijke input en informatie leveren voor het nieuwe bestemmingsplan. Daarmee willen we begin 2017 starten. We gaan dus voortvarend door met de ontwikkeling van Kop Zuidas.

Geef uw mening