skip to main content
Een terugblik op het eerste halfjaar 2016: meer wonen in Zuidas

Overal in Zuidas zijn dit jaar nieuwe woongebouwen verrezen, variërend van huurappartementen in de vrije sector tot betaalbare huurwoningen in het middensegment en woningen voor ouderen die veel zorg nodig hebben. In het koopsegment werd een woonblok opgeleverd waarin toekomstige bewoners samen met de projectontwikkelaar het gebouw hebben ontworpen.

En wat staat er allemaal nog meer in de rapportage?

Onder meer dat Zuidas onverminderd populair blijft als kantorenlocatie met een zeer laag leegstandspercentage. Naast de bouw van nieuwe kantoren worden ook bestaande gebouwen getransformeerd naar moderne en duurzame locaties. Het nieuwe kantoor van de Goede Doelen Loterijen – het voormalige Winterthur-gebouw – is daar een mooi voorbeeld van.

Ook is de eerste ‘watervertragende groenstrook’ van Amsterdam gerealiseerd. De wat? Een soort geul waarin regenwateropvang wordt opgevangen en gecontroleerd wordt afgevoerd. Als de pilot positief uitpakt, gaan we het ook toepassen in andere Zuidaswijken.

Opening watervertragende groenstrook

Erfpacht investeren in het gebied
Het uitgeven van grond voor het ontwikkelen van woningen en kantoren levert de gemeente Amsterdam geld op in de vorm van erfpacht. Voor een belangrijk deel wordt hiermee het project Zuidasdok gefinancierd, dat als doel heeft de hoognodige bereikbaarheid van dit gebied te verbeteren.

In het eerste halfjaar waren de opbrengsten in Zuidas circa € 42,5 miljoen door de realisatie van het woongebouw Xavier en door de herontwikkeling van Atrium (kantoren en parkeren). De uiteindelijke grondopbrengsten worden voor 2016 geschat op € 100 miljoen. De ontwikkelingen gaan echter onverminderd door. Nieuwe bestemmingsplannen zijn vastgesteld of in voorbereiding. Ook werken we aan het bouw- en woonrijp maken van nieuwe kavels. De uitvoeringskosten die hier mee gemoeid zijn, lopen naar verwachting op naar ruim € 47 miljoen euro.

Voor een completer beeld van de activiteiten in Zuidas over het eerste halfjaar van 2016 zie hieronder bijgaande download.

Geef uw mening