skip to main content
Ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd

Om de bouw van de tunnels en de verbreding van de A10 te kunnen realiseren moeten we bomen kappen, sloten dempen en dijken aanpassen. Om dit werk uit te mogen voeren hebben we een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming aangevraagd. Deze ligt tot en met woensdag 5 april 2017 ter inzage.

Voordat wij de ontheffing aan konden vragen, moest eerst een flora en fauna onderzoek worden uitgevoerd. Hierbij is onderzocht of in het gebied beschermde dier- of plantensoorten voorkomen en welk effect de werkzaamheden op hen hebben. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat in het gebied waarin de werkzaamheden plaatsvinden een vleermuizenvliegroute loopt en net buiten het gebied een paartje boomvalken nestelde.

Vleermuisvriendelijke verlichting

Om de vleermuizen zo min mogelijk te hinderen treffen we maatregelen. Zo zorgen we ervoor dat op de vliegroute van de vleermuizen voldoende bosjes blijven staan, waar ze tijdens hun tocht even kunnen rusten. Als we in de avond werken, maken we gebruik van vleermuisvriendelijke verlichting om de vleermuizen niet af te schrikken. Voor het paartje boomvalken is voor Zuidasdok geen ontheffing nodig. De werkzaamheden voor Zuidasdok leiden niet tot een verstoring die van wezenlijke invloed is voor de instandhouding van deze soort. Daarnaast is, voor een ander project in Zuidas, al eerder een vergunning verleend voor het kappen van de boom waarin het paartje boomvalken in 2015 nestelde. De boom en het stuk bos erom heen zijn recent gekapt.

Meer informatie of zienswijze indienen?

Het ontwerpbesluit van de ontheffing ligt van donderdag 23 februari tot en met woensdag 5 april 2017 ter inzage. Het ontwerpbesluit is opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Eenieder kan binnen voornoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Meer hierover leest u in de kennisgeving van het ontwerpbesluit. De stukken zijn ook online te downloaden, zie de link hieronder.

De documenten zijn ook fysiek tijdens de openingstijden in te zien op de volgende locaties:

  • Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
  • Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam
  • Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
  • Zuidas, Strawinkskylaan 59 (centrale hal WTC) 1077 XW Amsterdam
  • Dorpshuis van de gemeente Ouder-Amstel, Dorpsplein 60 1115CX Duivendrecht

Geef uw mening