skip to main content
Bont gezelschap bij Kop Zuidas-gesprekken

Dat is kort samengevat de oogst van het eerste Kop Zuidas-gesprek, dat op 16 februari plaatsvond in Old School. Het doel van de gesprekken is samen met belanghebbenden de wensen en ideeën uit te wisselen voor het nieuwe bestemmingsplan van Kop Zuidas.

Een gebouw waar de toekomst wordt besproken, terwijl het die toekomst zelf niet meer meemaakt. Het had iets symbolisch. Vrijwel alle genodigden – een dwarsdoorsnede van bewoners, bedrijven, belangengroepen en vastgoedeigenaren – waren op uitnodiging van de gemeente naar de Old School gekomen voor een goed gesprek over het nieuwe bestemmingsplan Kop Zuidas, met relatiemanager Zuidas Jeannette Driessen als dagvoorzitter.

Van Bewonersplatform tot Suit Supply

Ze vormden samen een bont gezelschap. Vertegenwoordigers van de Bewonersvereniging De Mirandabuurt waren er. Zij noemden groen en leefbaarheid als belangrijke issues. Namens de Liberaal Joodse Synagoge was Madelon aanwezig, die iedereen uitnodigde om langs te komen. Pleidooien voor goede fietsvoorzieningen kwamen van Florrie de Pater van de Fietsersbond en voor bewonersbelangen van Ciska Griffioen, al 11 jaar voorzitter van het Bewonersplatform Zuidas en niet minder dan 49 jaar woonachtig in de buurt. Ook de ontwikkelaars van Cordaan en Suit Supply waren aanwezig, omdat zij in Kop Zuidas woningen en een kantoor gaan bouwen. Pim sprak uit waarover de zittende bewoners en gebruikers en de nieuwkomers het eens waren: Kop Zuidas moet een ‘topbuurt’ worden.

Kleinschalig, groen en veilig

Tijdens de bijeenkomst kwamen vier thema’s aan de orde. ‘Programma en Functies’ ging vooral over de stedenbouwkundige opzet. De deelnemers zeiden onder meer grootschaligheid te willen voorkomen, bijvoorbeeld door te zorgen voor kleine buurtvoorzieningen. Bij het thema ‘Bereikbaarheid en Parkeren’  uitten de deelnemers hun zorgen over de doorstroming van het uitgaande verkeer, met name in de ochtend. Ook moeten er voldoende parkeerplaatsen zijn, zowel onder de gebouwen als op straat – met speciale aandacht voor mindervaliden. Tijdens het thema ‘Inrichting Openbare Ruimte’ vonden de aanwezigen het vooral belangrijk dat er voldoende groen is, die multifunctioneel kan worden gebruikt. Het park moet rustig zijn, het plein levendig en geschikt voor allerlei gebruik. Ook bleek er behoefte aan voldoende, veilige speelplekken voor kinderen, in alle leeftijdscategorieën. Bij het thema ‘Leefbaarheid, Veiligheid en Uitvoering’ ging het met name over het zoveel mogelijk beperken van overlast en duidelijke communicatie. Het idee werd geopperd om vanuit het project Kop Zuidas de Facebook-pagina’s van de nieuwe gebouwen te gebruiken als communicatiekanaal. Eén loket voor klachten en suggesties zou ook heel prettig zijn.

Square

De diepte in

De meeste aanwezigen zeiden na afloop tevreden te zijn met de bijeenkomst. Patrick, bewoner van woongebouw Amstelwijck: ‘Het was erg prettig. De specialisten luisteren goed naar steekhoudende argumenten en ik krijg het gevoel dat de gemeente zich goed weet te verplaatsen in de belangen van de van de aanwezigen. Ik heb vertrouwen in het resultaat.’

Projectmanager Frank Karssing blikt terug op een geslaagde eerste sessie. ‘De aanwezigen toonden zich zeer betrokken. En met een bijna 100% opkomst hebben we een hele mooie start gemaakt. Doordat de aanwezigen van te voren al goed waren geïnformeerd via een informatieblad (zie document onderaan deze pagina) konden we snel de diepte in. Ik heb veel gehoord waar we mee aan de slag kunnen. Natuurlijk zijn er ook onderwerpen, zoals het fietsparkeren op straat, waar geen makkelijke oplossingen voor zijn. Daar moeten we de volgende keer op terugkomen, zodat alle afwegingen op tafel komen.’

Geef uw mening