skip to main content
We blijven in gesprek met de Prinses Irenebuurt
Minervalaan

Overleg over concrete zaken

Omgevingsmanagers van Zuidas/Zuidasdok spreken regelmatig met het bestuur van de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg. Zo ook strategisch omgevingsmanager Hans van Zijst. ‘Eind februari hebben we besproken of het overleg zoals we dat sinds november 2015 hadden nog goed loopt. Onze conclusie was dat dit niet zo is. Voor ons is het bijvoorbeeld niet mogelijk om besluiten die de gemeenteraad heeft genomen opnieuw ter discussie te stellen. In plaats daarvan willen wij graag praten over zaken die nog in ontwikkeling zijn, die nog niet vaststaan. Dat doen we dan wanneer een concreet onderwerp in de buurt speelt. Als er geluidsoverlast dreigt, dan is dat een goede reden om met elkaar te praten. Of als bijvoorbeeld de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid in het geding zijn. Dus geen overleg op vaste momenten, maar wanneer er iets speelt.’

Daar wringt de schoen, want de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg wil juist ‘structureel’ overleg zoals het tot dusverre ging, dus op vaste momenten. En trekt daaruit richting gemeenteraad de conclusie dat wij niet willen ‘communiceren’. ‘Natuurlijk willen we wel communiceren met de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg en met de bewoners van de Prinses Irenebuurt. Net als met andere omwonenden en buurtverenigingen.’

Informatievoorziening versus belangenbehartiging

Een tweede kwestie is de informatievoorziening. Het is onze plicht om iedereen te informeren over wat er de komende tijd gaat gebeuren in Zuidas. We proberen deze informatie op verschillende manieren te verspreiden, zodat Amsterdammers goed en tijdig geïnformeerd zijn over bijvoorbeeld belangrijke bouwactiviteiten en wegafsluitingen in en rond Zuidas. We hebben ervoor gekozen de informatie die voor alle bewonersorganisaties (het zijn er inmiddels ruim 20) relevant is, te verspreiden via het Bewonersplatform Zuidas, waarbij de bewonersorganisaties zijn aangesloten. Ook hier schuurt het. De Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg schreef aan de gemeenteraad ‘zich niet vertegenwoordigd’ te voelen door het Bewonersplatform Zuidas. ‘Het is ook niet de bedoeling dat het Bewonersplatform Zuidas de Prinses Irenebuurters gaat vertegenwoordigen’, zegt Hans van Zijst. ‘Zo goed mogelijk informeren is iets anders dan belangen behartigen. Niet iedereen heeft dezelfde belangen. Daarom willen we graag met zoveel mogelijk bewoners en hun organisaties in contact zijn, over hun specifieke belangen. Dus ook met de Prinses Irenebuurt over de inbreuken op hun belangen.’

Nader gesprek

Op 23 mei vindt een overleg plaats met het bestuur van de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg waarbij ook Zuidas-directeur David van Traa zal aanschuiven. Inzet is te komen tot een goede afspraak over de gewenste overlegvorm.

Het bestuur van de vereniging heeft ervoor gekozen tot 23 mei niet publiekelijk met ons te praten. Vandaar dat dit verhaal gaat over de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg, zonder dat iemand van het bestuur aan het woord komt.

Geef uw mening