skip to main content
Bouwoverlast: Leuker kunnen we het niet maken

‘De bouwoverlast voor onze zaak was een enorme domper en heeft ons ook veel omzet gekost’, vertelt Nicole de Vries, eigenaar van Bagels & Beans op de hoek Antonio Vivaldistraat – De Boelelaan. Twee maanden voor de opening van haar ontbijt- en lunchzaak, november vorig jaar, werd de weg voor haar deur opengebroken voor langdurige verbouwing. Nicole dreigde met juridische stappen. De verhouding met Zuidas was behoorlijk verstoord.

‘Het is mijn taak om betrokkenen goed te informeren en overlast waar mogelijk te beperken’

Maarten van Ettekoven, Omgevingsmanager Gemeente Amsterdam

Situatie

In augustus 2016 begonnen de werkzaamheden aan de oostelijke rijweg van de De Boelelaan en even later werd het hier één grote bouwput. Deze belangrijke toegangsweg voor Zuidas moest worden verbreed en dat betekende ook dat de kabels en leidingen die hier in de grond liggen moe(s)ten worden verplaatst. En met name die laatste klus is ingewikkeld en tijdrovend: in totaal zijn er tot nu toe, in overleg met 15 partijen (vooral internetproviders), over een lengte van 700 meter 30 glasvezelbuizen, vele stroomkabels en gas- en rioolleidingen ontward, verlegd en soms ook vernieuwd. Begin juli ging de verbrede, noordelijke rijbaan – waarlangs ook nog een gracht is aangelegd – weer open voor het verkeer. Nu wordt de zuidelijke weghelft onder handen genomen.

Ook elders in de wijk werd gegraven en gebouwd. Zo werd in het voorjaar gedurende drie weekenden het kruispunt De Boelelaan / Europabouldevard vernieuwd. Soms tot in de late uurtjes en met de nodige herrie. Bij de hotels Holiday Inn en Novotel,  aan de De Boelelaan, waren ze daar niet blij mee.

Omgevingsmanager

Als er iemand goed zicht heeft op de werkzaamheden rond de De Boelelaan en de daarmee samengaande overlast, is het Maarten van Ettekoven. Hij is een van de ‘omgevingsmanagers’ bij Zuidas. Maarten: ‘Het is mijn taak om bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over wat, wanneer, waar gebeurt in hun buurt. Hopelijk kweek ik zo ook begrip voor de werkzaamheden. Veel mensen verwachten dan dat ik álles ruim van te voren weet, maar dat is niet zo. Ik kan bijvoorbeeld vertellen dat de aannemer deze zomer drie weekenden mag overwerken, maar in wélke weekenden de aannemer daar gebruik van maakt is vaak pas kort van te voren te bepalen.’

Het is ook de taak van de omgevingsmanager om waar gewenst en mogelijk de hinder (verder) te beperken, als aanvulling of aanpassing van de maatregelen die de aannemer heeft getroffen. Als voorbeeld haalt Maarten de wijk rondom verzorgingstehuis Vreugdehof aan, tegenover Bagels & Beans. Vanwege bouwactiviteiten zou een van de twee toegangswegen tijdelijk worden gesloten. Op verzoek van Vreugdehof heeft Maarten bereikt dat beiden toegangswegen grotendeels open bleven. ‘De ambulance behield zo volop toegang tot deze wijk. Een hele geruststelling voor veel senioren hier.’

Fietsronde

In augustus 2016, een maand voor aanvang van het werk aan de De Boelelaan, ging Maarten samen met de omgevingsmanager van de aannemer (KWS), voor het eerst kennismaken met veel van de betrokkenen uit dit gebied: bewonersverenigingen, verzorgingstehuizen, kantoren, de beheerder van een studentenhuis, hotels, het ROC, ondernemers. Sindsdien hebben zij, of de andere twee omgevingsmanagers van Zuidas voor dit gebied, regelmatig contact met de buurt. Bij Bagels & Beans kwam Maarten op een gegeven moment zelfs iedere twee weken langs om het toenemend aantal ergernissen bij de eigenaar te bespreken en om te bezien of hij die kon wegnemen of verlichten.

Bagels & Beans in Zuidas

Bagels & Beans

Toen Nicole en haar man besloten een zaak te openen aan de De Boelelaan wisten ze waar ze aan begonnen. Ze hadden (en hebben) alle vertrouwen in de locatie. ‘Wij zijn Zuidassers van origine,’ aldus Nicole, ‘we kennen de potentie van de buurt en zeiden meteen ‘ja’ tegen deze kans.’ En ze waren voorbereid op die tijdelijke werkzaamheden voor hun deur. ‘Ik had alle informatie-avonden bezocht,’ vervolgt Nicole. ‘Ik volgde de berichten, ik was goed geïnformeerd.’ Dat dacht ze ten minste want het pakte, in haar beleving, heel anders uit. Nicole: ‘Het was veel heftiger dan ik had gedacht. Als leek sta je er niet bij stil dat al die bouwhekken langs de weg het zicht op je zaak ontnemen en ook de entree blokkeren; dat er vrachtwagens pal voor je deur laden of lossen, of dat de stoep open ligt. En dat het verkeer de ene week zó wordt omgeleid en de andere week zus. Voor klanten wordt het zo te veel moeite om hier een broodje te komen eten.’ De frustratie was groot, zeker toen Nicole inzag dat haar voornemen om de gemeente financieel aansprakelijk te stellen voor gemiste inkomsten geen kans van slagen had (hiervoor moest haar zaak o.a. minimaal drie jaar bestaan).

Irritatie

Alle bezoekjes van Maarten hebben die frustratie niet echt kunnen wegnemen. Nicole heeft weliswaar alle lof voor de communicatie van Zuidas (altijd bereikbaar, altijd snel een informatief antwoord), maar over de concrete resultaten is zij bijzonder kritisch. ‘Negen van de tien keer was er geen oplossing voor een probleem of kwam die te laat. Dat heeft mij vreselijk geïrriteerd!’ Als voorbeeld haalt ze de aangepaste bewegwijzering aan die, naar haar zeggen, pas dagen ná de gewijzigde route werd aangebracht. Of neem die invalide parkeerplaats die zonder aankondiging werd weggehaald, of die omgewaaide bouwschermen waar niemand van de aannemer of gemeente meteen naar kwam kijken  – die hevige storm (op een zondag) ten spijt.

Toch waren er dankzij de inspanningen van de omgevingsmanagers ook lichtpuntjes. Dat die betonsilo toch niet voor haar deur is neergezet, was een mooie meevaller. En ronduit fijn is dat de geplande sluiting van de voetgangersoversteek van de De Boelelaan is teruggebracht van anderhalf naar driekwart jaar.

Tip

Nicole besluit met een tip voor Zuidas: ‘Mooi al die plattegrondjes met bouwplannen, maar vertel ons waar we als ondernemer last van krijgen zodat we ons daarop kunnen voorbereiden. Vlaggen kopen bijvoorbeeld zodat we vanaf de weg zichtbaar blijven.’

De omwonenden en ondernemers rond de De Boelelaan oost moeten nog even doorbijten. Het werk is, aldus de planning, eind dit jaar klaar.

Geef uw mening