skip to main content
Wetenschappelijk bevestigd: hoe groener Zuidas, hoe gezonder

Jolanda is senior onderzoeker bij de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Op haar verzoek spreken we voor dit interview af in de Botanische Tuin, op steenworp afstand van de VU en van het VU medisch centrum. Medisch personeel, patiënten of studenten doen er verstandig aan deze tuin vaker te bezoeken, betoogt ze, want groen ontstresst en groen is gezond.

Vanzelfsprekend onderbouwt ze haar bewering met onderzoeksresultaten: ‘Studenten scoren beter op een concentratietaak als zij uitzicht hebben gehad op groen. En patiënten die zijn blootgesteld aan groen hebben meer positieve gevoelens en ervaren minder pijn en stress.’ De pracht van de botanische tuin versterkt zeer waarschijnlijk de positieve werking van het groen. Daarnaast, zo is ook aangetoond, nodigt deze plek uit tot bewegen en ontmoeten. Ook dat is gezond, zo is aangetoond.

Wetenschap: Hoe groener Zuidas hoe gezonder

Groen wonen

Tien jaar geleden toonde Jolanda al aan dat dat mensen met meer groen in hun woonomgeving zich gezonder voelen en minder vaak bij de huisarts komen met klachten als diabetes, depressie en coronaire hartziekten.

Inmiddels staat ook internationaal wel vast dat een groene woonomgeving een positieve invloed heeft op onze gezondheid. (Dat meer groen ook goed is voor de klimaatbestendigheid van gebouwen en voor de luchtkwaliteit, laten we in dit artikel verder buiten beschouwing).

'Groen is nu het vaak sluitstuk van een begroting, maar we zouden er al bij de ontwerpfase van een gebied of van een gebouw over moeten nadenken.'

Groen werken

Het onderzoek naar de groene werkomgeving staat nog in de kinderschoenen, vertelt Jolanda. Toch zijn er al wel onderzoeken die aantonen dat werknemers in een groene werkomgeving creatiever zijn en tot wel vijftien procent productiever (met minder fouten). Ander onderzoek laat zien zien dat planten op de werkvloer de gezondheidsklachten als hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid met bijna een kwart kunnen laten dalen. In afwachting van verder onderzoek acht Jolanda het aannemelijk dat de huidige kennis over het groene wonen ook van toepassing is op de werkomgeving.

Dat het bedrijfsleven ook indirect baat heeft bij een groene omgeving is al eerder  vastgesteld. Jolanda: ’Uit onderzoek van KPMG blijkt dat met de aanleg van tien procent meer groen in stedelijke gebieden jaarlijks 65 miljoen euro bespaard kan worden aan zorgkosten en maar liefst 328 miljoen aan arbeidskosten. Mensen die zich gezond voelen, melden zich minder ziek op het werk.’ Jolanda concludeert: ‘Groen is nu het vaak sluitstuk van een begroting, maar we zouden er al bij de ontwerpfase van een gebied of van een gebouw over moeten nadenken.’

Virtueel groen

Ondanks alle kennis zijn er ook nog veel onbeantwoorde vragen. Jolanda: ‘Hoeveel groen is nodig om te spreken van een gezonde woonomgeving? En wat voor soort groen is nu specifiek gezond? Hebben we het dan over bomen, geveltuinen, parken? En hoe groot of klein moet zo’n park dan zijn, en op welke afstand van de gebruikers? En voor wie is het groen bedoeld? Groen dat uitnodigt tot bewegen is extra belangrijk in een woonwijk waar relatief veel mensen last hebben van overgewicht. En wat kunnen we met ‘virtueel groen’ zoals het uitzicht op foto’s van een groene omgeving of zelfs een groene vloer of wand.’

Al die onbeantwoorde vragen ten spijt durft Jolanda de volgende stelling wel aan: ‘Hoe groener de omgeving, hoe gezonder.’

Rondje Zuidas

De onderzoeker forenst al vier jaar tussen haar woonplaats Utrecht en de VU, toch heeft ze nog niet veel gezien van de Zuidas. We maken daarom nog een fietsrondje door het gebied voor een nadere kennismaking. Deze tocht is nog aardig groen met dank aan de Botanische Tuin, de openbare daktuin van Circl en het Beatrixpark. De kennismaking is te oppervlakkig om een oordeel te geven over het groengehalte van dit stukje stad. Jolanda: ‘Wat ik wel kan zeggen is dat de meeste stedelijke gebieden groener kunnen. Het groen dat er is, is vaak ‘kijkgroen’: groen waarin je niet kunt wandelen, dat niet stimuleert tot bewegen en ontmoeten.’

Zie ook

Geef uw mening