skip to main content
Fors investeren in een groene Zuidas

De investering geldt voor een periode van vijf jaar en is bedoeld om (waar mogelijk grote) bomen en ander groen te planten. Ook worden er maatregelen mee gefinancierd die zorgen voor een betere groei van groen.

Maximale vergroening

Het college van B&W stelt de investering voor naar aanleiding van een motie die de gemeenteraad aannam op 5 oktober 2016. De motie riep op tot maximale vergroening van Zuidas. Zoals in elk stedelijk gebied is groen essentieel voor de kwaliteit van wonen, werken en leven in Zuidas. Ondertussen verdwijnt er door alle bouwactiviteiten nogal wat groen in Zuidas. Tussen 2012 en 2021 gaat het ongeveer om 2.450 bomen. Daarvan zullen er ongeveer 1.700 terugkomen.

Zuidasdok

Een nog grotere uitdaging voor vergroening van Zuidas vormt het infrastructuurproject Zuidasdok. Ergens de komende weken gaan de eerste ongeveer 630 bomen tegen de vlakte. In totaal moeten circa 14.400 bomen wijken. Na voltooiing van Zuidasdok komen er in het nieuwe landschap rondom Zuidasdok 2.500 tot 4.000 bomen terug.

Kwalitatief groen

Per saldo neemt het aantal bomen dus af. Het ‘Plan voor een groene Zuidas’ zoekt de vergroening niet zozeer in de hoeveelheid, maar in de kwaliteit. We investeren in bomen en in ander waardevol groen. We gaan voor duurzaam groen (met een lange levensduur) met een hoge diversiteit in typen en verschijningsvormen. Dus niet alleen bomen, maar ook heesters, klimplanten, oeverbeplanting, water, ruige, kruidachtige en bloemrijke beplanting, grassen, vaste planten en bollen. 50m2 groen met een mix van bollen, vaste planten en heesters heeft bijvoorbeeld meer waarde (beleving en biodiversiteit) dan 100m2 gras.

Dubbel ruimtegebruik

En we gaan dezelfde ruimte dubbel gebruiken. Op de daken van de snelweg en het station Amsterdam Zuid komt een rijk groen landschap, waardevol voor mensen, planten en dieren. Verder bespreekt de gemeenteraad op 14 februari nog een vergroeningsplan: het voorstel om te investeren in het DokDakpark. Het DokDakpark is een park op de daken van de voorzieningen aan de noordzijde van station Amsterdam Zuid (tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg). Het park wordt verbonden met voetgangersbruggen richting het Beatrixpark en het plein bij de nieuwe rechtbank aan de Parnassusweg. Hierdoor ontstaat een groen hart in Zuidas. Al met al benutten we, ondanks de dichte bebouwing, alle mogelijkheden om Zuidas groener te maken.

Herplantfonds

Amsterdam wil het aantal bomen op peil te houden. In de gemeente gelden daarom regels voor het kappen van bomen: elke te kappen boom moet vervangen worden door een gelijkwaardige boom. Een boom van 35 jaar kan bijvoorbeeld worden vervangen door vier bomen met een stamomtrek van 18-20 cm of door 2 bomen met een stamomtrek van 21-35 cm. Waar mogelijk herplanten we gekapte bomen binnen Zuidas, maar dat zal gezien de beperkte ruimte dus niet met alle bomen lukken. Het vorig jaar ingestelde Herplantfonds (en het daarvan afgeleide Herplantfonds Zuidas) biedt een oplossing. De waarde van de bomen die verdwijnen wordt getaxeerd en het totaalbedrag komt terecht in het Herplantfonds Zuidas. Daarmee kunnen we later de vergroening van Zuidas betalen. De waarde van het groen blijft dus binnen Zuidas.

200.000 euro voor initiatieven

Er komt een pot van 200.000 euro beschikbaar waaruit de komende vijf jaar groene ideeën en initiatieven van bedrijven en bewoners kunnen worden gefinancierd. Meer informatie hierover volgt nog voor de zomer.

Geef uw mening

Groen

Het is jammer, jullie hebben het bos waar de varkens een herlijk leven hadden, weg gekapt en zo kan ik wel even door gaan.De boelelaan is nu een snelweg geworden en piepboompjes zijn er voor terug gekomen.Jammer !De Vu botanische tuin, wat ervan over is wil men ook weer t.z.t. laten verdwijnen ik bedoel maar hoe Groen zijn wij.

Kenneth | Amsterdam Zuidas

Beste mevrouw, meneer Kuiper, Wij moeten bekennen dat afgaande op de ambitiekaart het er inderdaad op lijkt alsof alle bomen verdwijnen langs het talud Schinkelbrug A10 / Jachthavenweg. Dat is een misverstand. Deze kaart geeft een visie weer. Het betekent niet dat alles op detail is ingetekend. Zuidas en Zuidasdok hebben de bewoners zeker op het netvlies. Voor de uiteindelijke herinrichting van het projectgebied Zuidasdok wordt ingezet op een groene corridor van knooppunt Amstel tot en met knooppunt De Nieuwe Meer, zodanig dat dit als één continue groene ruimte wordt ervaren. In de groene bermen en op de taluds worden kleinere bomen zoals acacia’s en appelbomen aangeplant, tevens worden de bermen ingericht met een bloemrijk kruidenmengsel zodat er in alle jaargetijden een aantrekkelijk beeld ontstaat. Ook de geluidwering in de buitenbermen wordt begroeid met planten. Er wordt nu volop gewerkt aan het voorlopig ontwerp, naar verwachting is dit eind 2018/begin 2019 gereed en kunnen we u een betere indruk geven van de definitieve inrichting. De gemeente wil een prettige leefomgeving maken en daar hoort groen bij. Wellicht bent al bij de bijeenkomsten geweest die eerder zijn gehouden over het deelgebied Verdi. Anders kunt een terugkoppeling vinden op onze website, https://zuidas.nl/blog/2018/luisteren-naar-belangen-bij-de-ontwikkeling-van-verdi/

Kuiper

Ik nodig u nu uit om de huidige situatie van de Jachthavenweg te komen bekijken. Een WARE KAALSLAG. We hebben gisteren en vandaag als buurtbewoners nog als brugman gepraat en daarmee een paar (5) van de tientallen bomen kunnen sparen. Blijkbaar heb ik de kaart naar waarheid kunnen interpreteren in tegenstelling tot uw interpretatie..... QUOTE: "Wij moeten bekennen dat afgaande op de ambitiekaart het er inderdaad op lijkt alsof alle bomen verdwijnen langs het talud Schinkelbrug A10 / Jachthavenweg. Dat is een misverstand. "

kuiper

Ik wordt zo verdrietig van het feit dat alle grote en kleine bomen langs het taluut Schinkelbrug A10 / Jachthavenweg NIET terug te zien om het ambitieplan. Ook al is toegezegd dat er minimaal gekapt wordt en zoveel mogelijk blijft staan. Was dat een zoethoudertje of betekend dat het gehele vrije groene uitzicht van de woonbootbewoners verdwijnt? Er is zoveel focus op de zuidas, in hoeverre wordt er rekening gehouden met het woongenot van de bewoners in de woonbotenkom? De A10 komt al onnodig ver de wijk in met de verbreding. De woonbootbewoners hebben het groen en de bomen niet alleen nodig voor t mooie uitzicht en het buitengevoel, ook ivm beperking van weers- (met name wind)invloeden, geluidbeperking en zuivering van de lucht. En wat wordt er eigenlijk met deze reacties / meningen gedaan?

Lina

Het is zoveel goedkoper en makkelijker om de huidige groene plekken op de zuidas te behouden!

J. Nijhuis

Wat een verarming. Saaie, doodse planstoenen en solitaire bomen en struiken zonder ecologische waarde. En dan die onzinnige moestuinen in de stad. Als die überhaupt al succesvol zijn (doorgaans mislukken ze wegens totaal ongeschikte omstandigheden en/of vandalisme en/of afhakende gebruikers), is het ronduit slecht om voedsel te eten dat in een stad is verbouwd. De neerslag van vervuiling is erg groot, dat wil je echt niet opeten.

kuiper

Groene gevelbekleding op de noordzijde van de nieuwe Schinkelbrug (over Jachthavenweg - Jaagpad) zou een mooi alternatief zijn voor het vervallen van alle bomen en groen aan deze zijde van de brug.