skip to main content
Tijdelijk fietspad vanwege uitbreiding WTC

De werkzaamheden aan het fietspad beginnen op 12 maart 2018 en zijn als het goed is op 23 maart 2018 klaar. In mei gaat dit fietspad naar verwachting open (zie kaartje 2). Voor fietsers die vanuit de stad of de Prinses Irenestraat over de Beethovenstraat naar het zuiden gingen, was er altijd het tunneltje onder de Strawinksylaan door. Dit tunneltje is dicht vanwege de uitbreiding van het WTC. Fietsers worden nu naar de overkant van de Beethovenstraat gestuurd. Die situatie is niet ideaal. We vinden het belangrijk dat aan beide kanten van de Beethovenstraat een fietspad beschikbaar blijft tijdens de werkzaamheden aan het WTC, omdat de straat een veel gebruikte route is. Daarom maken we een nieuw, tijdelijk fietspad. Dat loopt niet door het tunneltje, maar gaat erboven langs. De verkeerslichten bij de kruising Beethovenstraat – Strawinskylaan moeten we ervoor aanpassen en een deel van de rijbaan opnieuw inrichten. Hoe pakken we dit de komende weken aan?

12 t/m 14 maart

We werken aan de oostelijke rijbaan van de Beethovenstraat, tussen het Mathijs Vermeulenpad en de Strawinskylaan. We verplaatsen de middenberm iets, om voldoende ruimte te maken voor het fietspad. Automobilisten vanuit het zuiden moet rekening houden met een kortere strook voor links afslaand verkeer.

15 en 16 maart

We bereiden de aanpassing van de verkeerslichten voor. Tijdens deze werkzaamheden staan de verkeerslichten uit. De rijbanen op de Beethovenstraat in zuidelijke richting, en de Strawinskylaan in oostelijke richting, worden teruggebracht tot één rijstrook. Er worden verkeersregelaars ingezet.

15 t/m 17 maart (zie kaart 1)

’s Avonds en ‘s nachts (tussen 20.00 en 06.00 uur) is een deel van de Strawinskylaan afgesloten, namelijk tussen de Beethovenstraat en de inrit van de parkeergarage WTC. Voor de nieuwe verkeerslichten wordt een mantelbuis aangelegd (een lege buis waardoor later kabels getrokken kunnen worden). En we leggen roodasfalt aan voor het fietspad. Autoverkeer moet omrijden: of via de Parnassusweg – De Boelelaan – Beethovenstraat; of via de Parnassusweg– Stadionweg – Beethovenstraat. De tram blijft wel rijden. Tussen 20.00 ‘s avonds en 01.00 uur ‘s nachts worden verkeersregelaars ingezet.

17 t/m 23 maart (zie kaart 2)

We passen de westelijke rijbaan aan en maken het fietspad af. De Beethovenstraat is in zuidelijke richting afgesloten tussen de Strawinskylaan en het Mathijs Vermeulenpad. Autoverkeer wordt omgeleid via de Strawinskylaan en de Parnassusweg. De verkeerslichten staan nog steeds uit, verkeersregelaars zijn op het kruispunt aanwezig. Door werkzaamheden aan het Strawinskypad kan het tijdelijke fietspad nog niet worden opengesteld. Naar verwachting gebeurt dat in mei.

Geef uw mening

M. Cramer

welk 'genie' bedenkt zo'n smal dubbel fietspad vol haarspeldbochten waar fietsers, bakfietsen en scooters op moeten fietsen.......... alles wordt steeds smaller terwijl er steeds meer gebouwd wordt en er steeds meer mensen fietsen en met de auto naar de kantoren/ huizen moeten. In plaats van groots wordt alles kneuterig en levensgevaarlijk.

Frans Nieuwenhuis

Beste Kim. Dank voor je reactie. We gaan het zien hoe steil en gevaarlijk de noordelijke op- c.q. afrit t.z.t. wordt. Als de hele oostelijke zijde van de Beethovenstraat wordt afgesloten dan wordt de op- c.q. afrit helemaal een probleem.. Er is genoeg ruimte aan de oostelijke zijde (breed fietspad, autoweg en voetpad) om werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Het helemaal afsluiten van de oostelijke kant moet te allen tijde worden vermeden als de normale westzijde (bij WTC) buiten gebruik is.

Kim | Amsterdam Zuidas

@Frans Graag gedaan. Het overbruggen van een dergelijk hoogteverschil is op vele plaatsen in de stad aan de orde voor fietsers. Het ontwerp van het fietspad voldoet aan de hiervoor bedoelde richtlijnen. Het staat fietsers uiteraard altijd vrij de voor hen meest gewenste route te kiezen en wij zullen steeds blijven proberen deze keuzemogelijkheden te bieden.

Frans Nieuwenhuis

De Zuidas probeert de fietsers zoveel mogelijk tegemoet te komen i.v.m. de afsluiting van het fietspad langs de bouwplaats van de nieuwe WTC vleugel. Of het tijdelijke fietspad echter een goede oplossing is, is nog maar de vraag. De noordzijde van het tijdelijke fietspad heeft een behoorlijk steile helling. Er tegenop rijden is niet makkelijk. Er vanaf rijden is gevaarlijk als fietsers met een flinke snelheid het bestaande fietspad oprijden, waar met name in de ochtend zeer druk fietsverkeer is. Ook het oversteken van de Strawinskylaan is niet van gevaar ontbloot. Auto verwachten niet dat er fietsers op de verhoogde Strawinskylaan oversteken. Je kan dus wachten op ongelukken

Kim | Amsterdam Zuidas

@Frans, Bedankt voor uw betrokken reactie. We besteden veel aandacht aan de bereikbaarheid voor fietsers. Wegens de uitbreiding van het WTC langs de Beethovenstraat, kan het fietspad in noord-zuid richting niet worden gehandhaafd. De Beethovenstraat is een belangrijke route voor het fietsnetwerk. Als we dit fietspad niet aanleggen, hebben we nog maar één noord-zuid route langs de Beethovenstraat, aan de oostzijde. Dat maakt het fietsnetwerk erg kwetsbaar. Mochten in dat fietspad onverhoopt werkzaamheden zijn (denk bijvoorbeeld aan calamiteiten/spoedreparaties van nutsbedrijven) dan hebben we géén noord-zuid verbinding meer langs de Beethovenstraat. Zelfs als de werkzaamheden maar een kwartier duren, zal dit tot veel problemen leiden. De helling aan de noordzijde van het fietspad is inderdaad redelijk steil. We hogen daarom het bestaande fietspad iets op, zodat de helling flauwer wordt. We vinden het belangrijk dat fietsers niet veelvuldig over hoeven te steken en dat de oversteek veilig is. De oversteek t.h.v. de Pr. Irenestraat is ongeregeld (geen verkeerslichten), evenals de oversteek t.h.v. Spoorslag. Voor het tijdelijk fietspad passen we de verkeerslichten aan, zodat fietsers geregeld, en dus veiliger, kunnen oversteken. Fietsers hoeven dus minder vaak- en veiliger over te steken. Geeft dit u wat meer duidelijkheid?