skip to main content
Raad van State buigt zich opnieuw over bezwaren Tracébesluit Zuidasdok

De voorbereidingen voor project Zuidasdok zijn inmiddels gaande. In 2019 gaat het echte grote werk van start. Dat wil zeggen: wanneer ook alle juridische stoplichten op groen staan. Voordat de schop de grond in kan voor de verbreding en gedeeltelijke ondertunneling van de snelweg A10 Zuid moeten de formele procedures succesvol zijn doorlopen. Dat is nog niet het geval.

Geluidshinder en veiligheid

Voor het aanbrengen van wijzigingen aan de weg is een Tracébesluit nodig. In 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit vastgesteld. Daarna bleken zeventien partijen zich hier niet in te kunnen vinden. Zij stelden beroep in tegen de vaststelling bij de Raad van State. De Raad boog zich over de bezwaren en verklaarde eind april 2017 het merendeel ongegrond. Drie bezwaren resteerden. Deze richten zich op geluidshinder en verkeers- en omgevingsveiligheid. Op deze drie punten moest Zuidasdok nader onderbouwen dat na oplevering van de weg de geluidshinder en veiligheid voldoen aan wet- en regelgeving.

Onafhankelijk advies

Op verzoek van de Raad van State heeft ook de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) zich over de bezwaren gebogen. De StAB is een onafhankelijke, deskundige partij. Met de nadere onderbouwing van Zuidasdok en het advies van de StAB onder de arm, buigt de Raad van State zich op 3 mei 2018 opnieuw over de lopende bezwaren. Dat zijn er inmiddels nog twee – één bezwaar is onlangs ingetrokken. De verwachting is dat de Raad van State niet direct na hoorzitting uitspraak doet, maar op een later moment dit jaar.

Lange adem

De hamvraag is natuurlijk of de bouw van Zuidasdok hierdoor vertraging gaat oplopen. ‘Het uitwerken en onherroepelijk krijgen van een Tracébesluit vergt in de regel een lange adem’, zegt Hans Versteegen, projectdirecteur van Zuidasdok. ‘We zijn hier op bedacht en hebben er rekening mee gehouden in de projectplanning.’

Geef uw mening

michael t

is het mogelijk een link te tonen waar we die 2 resterende bezwaren kunnen vinden? dan is het volgen van de uitspraak ook wat makkelijker. mvrgr Michael T

hans wijnberg

hans wijnberg--ik steun het verzoek van Michael T. met dank.

Cherie | Amsterdam Zuidas

Beste Michael, de bezwaren zijn niet openbaar. De raad van State heeft wel naar aanleiding van de tussenuitspraak in april 2017 een persbericht uitgedaan, deze is <a href="https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=1041&amp;summary_only=" rel="nofollow">hier te lezen</a>. In het persbericht wordt ook verwezen naar een document waarin de aard van de bezwaren en de uitspraken nader worden toegelicht. Op <a href="https://zuidas.nl/documenten-tracebesluit-en-bestemmingsplan/">deze pagina op onze website</a> is meer te lezen over de wijzigingen in het Tracébesluit Zuidasdok naar aanleiding van de bezwaren.

Jan van Waveren

Ik woon op 1083 GX en ervaar 's zomers dat mijn tuintje qua geluidsoverlast midden op de A 10 gesitueerd ligt. Wat zou het fijn zijn als dat afneemt.