skip to main content
Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend

Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse CEO-ontbijt van Green Business Club (GBC) Zuidas, dat dit jaar plaatsvond bij Loyens & Loeff. De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek – Green Deal ZES – draait om samenwerking tussen organisaties die zijn gevestigd in Zuidas: logistieke bedrijven en overheden, kennisinstellingen en producenten. Ook in andere gebieden in Nederland worden dergelijke deals gesloten. De ambitie is om in 2025 op landelijke schaal (en op de schaal van de metropoolregio Amsterdam) een stadslogistiek te hebben georganiseerd zonder uitstoot. In Zuidas ligt de focus op het verduurzamen van logistiek, met de nadruk op de facilitaire inkoop, pakketbezorging en afval. Eerder al maakte stadsdistributiebedrijf Hulshoff bekend de bevoorrading van Zuidas efficiënter en emissievrij te willen maken.

Minder overlast RAI

Een ander goed voorbeeld is de nieuwe visie op logistiek van RAI Amsterdam. CEO Paul Riemens van RAI Amsterdam toonde plannen voor een warehouse buiten de stad waar goederen worden aangeleverd, om vervolgens als halffabricaat naar RAI te worden vervoerd. Hoewel het plan nog in de kinderschoenen staat, kan het de overlast bij RAI van aan- en afvoerverkeer flink verminderen, zei Riemens. ‘We willen de halffabricaten voor de beurzen vervolgens in autoluwe uren, op duurzame wijze naar RAI gaan vervoeren. De aanvoer wordt geconcentreerd aan de Zuidkant van het RAI- gebied, en wordt vervolgens door een tunnel naar de beursvloer gebracht. De chaos van ronkende vrachtwagens en bestelbusjes behoort dan tot het verleden.’

Paul Riemers, CEO van RAI ondertekent de Green Deal ZES

Duurzame doelen

GBC Zuidas organiseert ieder jaar een CEO-ontbijt. Hier bespreken de CEO’s van bedrijven die deelnemen aan de GBC Zuidas  de voortgang van de duurzame doelen die zij samen hebben gesteld, de stand van zaken van lopende duurzame projecten en hun visie op de toekomst. Vorig jaar tekenden ze een verklaring waarin ze het gebruik van elektrische taxi’s te stimuleren. Dit jaar stonden, naast het ondertekenen van de Green Deal Zes, onder meer Mobility as a Service en de overstap naar groene stroom op het programma.

Aanwezigen

Bij het ontbijt waren de CEO’s aanwezig van Accenture, gemeente Amsterdam Zuidas, Arcadis, Deloitte, Engie, Hello Zuidas, Loyens & Loeff, de Nieuwe Poort, NUON, Oram, OVG, PON, RAI Amsterdam, Sixt, Taxi Schiphol/TCS, TCA, Topsector Logistiek, VU, WTC Amsterdam en Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam.

Geef uw mening

Leen

Meer stappen is meer co2. besparing op deze wijze onbetaalbaar . Symbool politiek.