skip to main content
Nachtelijke afsluitingen A10 Zuid vanwege bodemonderzoek

We zijn volop bezig met het voorbereiden van het enorme infrastructuurproject Zuidasdok. In de komende jaren verbreden we de A10 Zuid tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel van vier naar zes rijstroken. En we scheiden doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer van elkaar. Ter hoogte van Zuidas verdwijnt de A10 onder de grond. Verder bouwen we een geheel vernieuwd station Amsterdam Zuid, inclusief ruimte voor tram, bus, taxi en fiets. Het project moet in 2028 klaar zijn.

Komende maanden hinder

Om de  bouw van Zuidasdok zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, brengen we eerst in kaart wat de draagkracht is van de bodem in het gehele projectgebied. Zo ook op de snelweg A10 Zuid. In de komende maanden kunt u hiervan hinder ondervinden. Kijk in het overzicht hieronder voor de afsluitingen in juni. Let op: deze data kunnen wijzigen. Let daarom op de gele borden langs de weg of kijken op de website van Rijkswaterstaat, Facebook of volg ons via Twitter.

Afsluitingen

Voor de werkzaamheden geldt dat we ze alleen veilig kunnen uitvoeren door een of twee rijstroken af te sluiten. Het verkeer kan dan – met aangepaste snelheid van 70 km/u – langs de afzettingen rijden. Maar voor enkele metingen moeten we de volledige rijbaan afsluiten, inclusief de verbindingsweg en toe- of afrit. Dit doen we op de meest rustige momenten, namelijk in de avonden en nachten. Voor het begin van de ochtendspits zijn alle afsluitingen van de weg. De afsluitingen kondigen we op de weg aan, inclusief de geadviseerde omleidingsroute.

Bodemonderzoek

De bodemonderzoeken zijn bedoeld om de bodemeigenschappen (weerstand, draagkracht, grondwaterstanden) te bepalen. Daarna kan bouwcombinatie ZuidPlus, die Zuidasdok gaat bouwen, onder meer bepalen welke bouwtechnieken ze gaat toepassen. De onderzoeken, zogeheten sonderingen, vinden plaats op het land (weg, spoor, bermen) en op het water. Met behulp van een sondeerwagen wordt een metalen staaf in de grond gedrukt. Hoe lang dat duurt, is afhankelijk van de diepte van de boring.

Werkzaamheden in juni

Alle werkzaamheden vinden plaats tussen 23.00 en 05.00 uur. Let op: data en tijden kunnen wijzigen. Raadpleeg de website van Rijkswaterstaat.

Geef uw mening

JOYze hoogland

Waar lees je de uitslag van het bodem onderzoek...

Cherie | Amsterdam Zuidas

Beste JOYze, De resultaten van het bodemonderzoek worden door bouwer ZuidPlus gebruikt om de beste bouwmethode te bepalen. Via onze website zullen we te zijner tijd hierover berichten.