skip to main content
Een gasloze Zuidas, het mag eindelijk

De gasleidingen in de bodem namen wat Taselaar betreft onnodige ruimte in beslag. Taselaar is gebiedsregisseur en adviseur energie- en nutsvoorzieningen in Zuidas. Het liefst had hij gezien dat er nooit ook maar één gasleiding was aangelegd in Zuidas. Dat had vijftien jaar geleden gewoon gekund. Toen destijds de eerste percelen van Zuidas op de tekentafel lagen, wilden Taselaar en zijn Zuidas-collega’s liever koken en stoken met elektriciteit, stadsverwarming of warmte-koudeopslag. Was dat toen al met het oog op duurzaamheid? Taselaar: ‘Jazeker. Gas is een eindige bron. In de jaren zeventig werd al geroepen dat we van fossiele brandstoffen af moesten.’ Niets nieuws dus. Vanaf het begin stond ‘duurzaam’ in de ontwikkelpannen van Zuidas. Dat betekent volgens Taselaar: het milieu – ofwel het ‘systeem aarde’ – zo min mogelijk belasten.

Tijdgeest

De eerste warmte-koudeopslag in Zuidas dateert al uit 2002 en sinds 2006 tapt Zuidas koude uit de Nieuwe Meer. Maar echt helemaal gasloos gaan, daar was de tijdgeest vijftien jaar geleden nog niet rijp voor, verzucht Taselaar. Hij en zijn Zuidas-collega’s hebben het nou eenmaal niet in hun eentje voor het zeggen. Zij bepalen alleen in de eerste fase welke stukken grond met welke plannen worden ‘uitgegeven’ aan ontwikkelaars. Die ontwikkelaars bepalen vervolgens met de gebruiker welke gebouwen er precies verrijzen en welke leidingen daarvoor nodig zijn. Gebruikers, zoals restaurants, wilden gewoon gas, vertelt Taselaar. Ondernemers zeggen volgens hem vaak: ‘Dat is logisch, want dat doen we altijd zo.’ Maar, zo weet Taselaar, ‘kwaliteitskoks, zoals die van sterrenrestaurant Bolenius, vinden inductie honderd keer makkelijker. Het wordt bijvoorbeeld minder warm in de keuken, omdat de hitte niet langs de pan omhooggaat. En je kunt veel beter sturen hoe snel of langzaam je kookt.’

Gaswet

De voordelen van een gasloos stadsdeel waren vijftien jaar geleden nog lang niet tot alle Zuidas-gebruikers doorgedrongen. En de gebruiker had het laatste woord, dankzij de gaswet. Die verplichtte een netbeheerder om een aansluiting op gas te leveren als de gebruiker daar om vroeg. Vervolgens verplichtte de gaswet de gemeente om ruimte te maken voor die gasleiding. Tot nu toe moesten de duurzame oplossingen dus ruimte vrij laten voor de ‘ouderwetse’ gasleidingen. Dat is flink puzzelen in de drukke ondergrond van Zuidas, zegt Taselaar: ‘Want we willen ook bomen en ondergrondse fietsparkeergarages en snelwegen.’ Hij is daarom blij dat de gasaansluitplicht deze zomer uit de gaswet is geschrapt. ‘We hebben er jaren over gesteggeld en nu is het ineens, klaar.’ Dat heeft in Groningen natuurlijk vervelende aanleidingen gekend. ‘Je hebt soms incidenten nodig om verandering voor elkaar te krijgen’, zegt Taselaar.

De wind in de rug

Inmiddels zijn al twee gebouwen in Zuidas, WTC en Station Zuid, van het gas af. In de volgende helft van de ontwikkeling van Zuidas – een grove miljoen vierkante meter ligt nog op de tekentafel – hoeven de gebiedsregisseurs ook geen gasleidingen meer te plaatsen, zelfs als gebruikers dat wel willen. ‘De wind in de rug’, noemt Taselaar het. Maar de gebiedsregisseurs zijn nog niet zomaar van de oude gasleidingen af. ‘De aansluitingen die wij met lede ogen zagen komen, moeten we nu op de een of andere manier weer terugdraaien.’

Geef uw mening

Cyril

Aardgas is een bijna ideale warmtebron. Goedkoop en wereldwijd verkrijgbaar. Dit land heeft hiervoor een transportinfrastructuur op trots op te zijn. Hierin hebben wij, en onze vorige generaties, veel in geinvesteerd. Het idee "van het gas af" is daarom zinloze kapitaalvernietiging.

John Stevens

Goede initiatieven, in de goede richting!

maurice

Op vraag wat het voordeel is dat de energie gebruikt voor verwarming van leefruimten en water gebeurd door warmte opslag in de zomer en die haal je weer op in de winter. dus in de zomer gebruik je systeem van verwarming om te koelen en in de winter voor verwarming. Dus een Airco is dan niet meer nodig, wat als voordeel heeft dat er geen vocht uit de lucht onttrokken, waardoor het conform afneemt. De toename van conform in de ruimten die deze combinatie van installatie te weinig belicht wordt. Ik heb sinds 2004 een huis die geen gasaansluiting heeft en zou niet meer terug willen naar een gasgestookte installatie. Daarbij komt dat sinds die tijd de gasprijs enorm gestegen is en de van elektriciteit niet, wat weer een heel interessant financieel voordeel oplevert.

Leen

Maar wat is nu het voordeel? Ik weet wel dat veel stroom wordt opgewekt met gas en dan met een lager rendement ga ik daar dan elektrisch op koken....

Kenneth | Amsterdam Zuidas

Beste Leen, We gaan van het Nederlandse gas af om de gaswinning in Groningen te beëindigen en de CO2 uitstoot te verminderen. Dit levert een macro-milieuvoordeel dat niet in alle individuele gevallen tot de meest optimale oplossing leidt. Het milieuvoordeel wordt bijvoorbeeld bereikt wanneer bij de verwarming van gebouwen gebruik gemaakt wordt van warmte- en koudeopslag in de bodem of stadsverwarming. Wanneer het gaat om elektrisch koken dan geldt dat elektriciteit opgewekt met gas een maximaal rendement van ca 55% heeft. Kook je rechtstreeks op gas dan is het rendement ca 75%. Echter wanneer de elektriciteit waarmee gekookt wordt duurzaam wordt opgewekt (zon of wind) dan is van een nadelig gasverbruik bij de productie van de elektriciteit geen sprake en kan ook hier een milieuvoordeel behaald worden.

De graaf

Betutteld..

De graaf

Laat het een persoonlijke keuze van de bewoners blijven of de gastoevoer blijft of wordt afgesloten. Er wordt al genoeg betuttelend!