skip to main content
Definitief groen licht voor start bouw Zuidasdok

De twee beroepen waarin uitspraak is gedaan hadden betrekking op geluidhinder en verkeers- en omgevingsveiligheid. De uitspraak volgt na een intensieve en zorgvuldige bestudering van de dossiers door de Raad van State (RvS). De minister van Infrastructuur en Waterstaat werd vorig jaar, in een tussenuitspraak, door de RvS gevraagd de geluidhinder en veiligheid in de eindsituatie beter in kaart te brengen. Dit heeft geleid tot nieuwe onderzoeken en extra geluids- en veiligheidsmaatregelen. De nieuwe onderzoeken zijn op verzoek van de RvS door onafhankelijke deskundigen van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak beoordeeld. Vandaag verklaarde de RvS de beroepen ongegrond.

Terug in de tijd

In 2016 maakten 16 bezwaarmakers formeel kenbaar het niet of niet geheel eens te zijn met de plannen voor het project Zuidasdok. De beweegredenen varieerden van twijfels over noodzaak tot zorgen over ernstige overlast. De meeste beroepen werden in 2017 door de RvS in een tussenuitspraak ongegrond verklaard, drie beroepen resteerden, waarvan één nadien is ingetrokken.

Goed nieuws

Nu de formele bezwarenprocedure volledig is doorlopen, kan de bouw aanvangen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ‘Met het onherroepelijk worden van het Tracébesluit Zuidasdok is er definitief groen licht voor de verbreding en gedeeltelijke ondertunneling van de ringweg A10 Zuid en de vernieuwing van station Amsterdam Zuid. Goed nieuws voor de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam en voor de automobilist en OV-reiziger die hier straks profijt van hebben.’

In gesprek blijven

Projectdirecteur van Zuidasdok, Hans Versteegen, is opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is: ‘Een groot project als Zuidasdok kent al voldoende uitdagingen. Onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de voortgang van de bouw los je daarom het liefst zo snel mogelijk op. Kom je daar samen niet uit, dan is het laatste woord soms aan een ander. Deze uitspraak is positief voor het project, maar tegelijkertijd realiseer ik me dat dit teleurstellend is voor de bezwaarmakers. Nu er helderheid is over de juridische positie kunnen we de volgende fase ingaan waarin we uiteraard in gesprek blijven.’

Geef uw mening

JOYze hoogland

Mei 2019. Nu de onkosten de pan uitrijzen, is het groene licht dan nog van kracht .

Nico Jansen

Gezien de Parijse akkoorden lijkt uitbreiding autoverkeer een onjuiste keuze. Bestaand verkeer onder de grond stoppen kan wel een maatschappelijke meerwaarde hebben. In dit geval is er geen compensatie voor de begroeide taluds. Een gemiste kans.

j.p.jongkind

In het kader van de z.g. wel of geen crisis en herstel wet kunnen jullie doen wat jullie willen en de schijnvertoning is gelopen en ik vraag me nog steeds af waar bv. de meer dan 14.000 gehakte bomen worden herplant???

Kim | Amsterdam Zuidas

@j.p.jongkind Hier leest u meer over deze al dan niet schijnvertoning en het <a href="https://zuidas.nl/blog/2018/bomen-kappen-en-toch-groener-maken-hoe-dan/">herplanten van de bomen.</a>