skip to main content
Deel van de De Boelegracht opgeleverd

De gebiedsontwikkeling aan de westkant van het Zuidas-centrumgebied, met onder andere de woontorens van de Gershwin Brothers, waarin ook restaurant Loetje zit, is nu klaar. De ruim 25 meter brede gracht is een vervanging van de veel smallere waterloop aan de kant van de A10 Zuid, die verdwijnt vanwege de verbreding van de A10.

Opvang van water

De De Boelegracht is niet alleen een architectonische ingreep. Het is belangrijk dat de buffercapaciteit voor het water groter wordt. In de toch al ‘versteende’ Zuidas moet genoeg ruimte zijn voor de opvang van regenwater. Doordat de gracht is verbreed, kan er veel meer water in worden opgevangen.

 

De De Boelegracht vanaf de Parnassusweg, bij gebouw Gershwin

Vissen, insecten, waterplanten

De zuidelijke oever van de gracht moet ook nog worden ingericht. Dit gebeurt tegelijkertijd met de herinrichting van de De Boelelaan. Het is de bedoeling dat er in de De Boelegracht vissen, insecten, waterlelies en andere waterplanten komen.

Voeten in het water

Op een aantal plekken zijn de oevers openbaar toegankelijk. Hier en daar zijn kademuurtjes of kadetrappen gerealiseerd, zodat de voeten in de gracht kunnen bungelen, als het daar weer voor is.

Geef uw mening

bill

kan er ook gezwommen worden in de boelgracht?

N. Van Wittenberghe

Een fontein is noodzakelijk vanwege het groot aantal muggen waar we als bewoners nu last van hebben. Vooral lager gelegen woningen. De fontein die we eerst hadden zorgde voor verminderdering van uitkomende muggeneitjes.

N. Mevis

N. Mevis-de Vries. Helemaal mee eens. Een fontein is een must. Door beweging in het water krijg je minder muggen. Bovendien brengt een fontein verkoeling. Als er vissen in de gracht komen geeft een fontein meer zuurstof in het water en een fontein is ook een zeer vrolijke, gezellige en bovendien esthetische toevoeging. Doen!

Roland Baumgarten

Ik kan niet wachten tot Loetje zijn aangekondigde terraseiland in het water gaat leggen. Maar niet heus.

GH

En na het centrum gaan we het hier nu ook verkloten.... de commercie kan zonder problemen nog meer van de openbare ruimte innemen. De vergunning van Loetje is aangevraagd, alles om nog meer biefstukken te verkopen. Termijn van bezwaar maken is de komende weken.....

Nico Jansen

Nu ziet het er nog uit als een steriele bak water. Ik hoop dat de zuidoever een natuurvriendelijke inrichting krijgt. Maar dan nog wordt de goede oude Boerenwetering node gemist die zo'n prachtige organische waterverbinding vormde van de Singelgracht naar de Kalfjeslaan.

Monique Disselhoff Gribnau

En graag een nieuw kleurrijk kunstwerk in de gracht, zoals eerder de badeend. Kleur en humor is nodig, vooral voor de bewoners. Nog liever twee kunstwerken.

Peter Wessels

laten we juist NIET teveel instanties erbij betrekken.!!!

Maria

Zgn drijf eilandjes zoals in het water langs de Marnixstraat en in de Boerenwetering zouden ook leuk zijn denk ik. Niet te gecultiveerd en er kunnen mooie watervogels nestelen! Graag milieuteam Zuid erbij betrekken! Kundige mensen.