skip to main content
Vanaf november volgende bomenkap voor Zuidasdok

In februari 2018 kapten we al 630 bomen. Tussen november 2018 en maart 2019 gaat het om circa 8.000 bomen. Een overzichtskaart van de locaties vindt u onderaan dit artikel. Bomen kappen mag in principe alleen tussen 1 november en 31 maart. We moeten dus dit kapseizoen alle bomen kappen die op plekken staan waar we verwachten vóór 1 november 2019 werkzaamheden uit te voeren. We kappen volgens het principe ‘just in time’. Dat wil zeggen: wanneer dat echt nodig is. Voor de 14.400 bomen is al een kapvergunning verleend. Daarnaast zullen, zoals verwacht, als gevolg van de uitwerking van het ontwerp mogelijk nog wat meer bomen moeten verdwijnen. Ook hebben we een stukje werkterrein weggegeven, namelijk een locatie waar Nuon een warmtecentrale wil bouwen. We moeten dus uitwijken naar een nieuwe locatie, waarvoor extra kap nodig is. Alles bij elkaar zal de extra kap gaan om circa 160 bomen deze kapperiode. Hiervoor wordt een kapvergunning aangevraagd.

Ruimte maken

De bomenkap is nodig om de bouw van Zuidasdok mogelijk te maken. Er is ruimte nodig voor het verbreden en gedeeltelijk ondergronds brengen van de A10 Zuid en voor de herinrichting van de knooppunten. Hierdoor ontstaat onder meer ruimte voor de uitbreiding en vernieuwing van station Amsterdam Zuid. Na de kap brengen we op de meeste vrijgekomen locaties zogeheten ‘voorbelasting’ aan: zand dat de ondergrond samenperst, zodat die stabiel is wanneer er later wegdekken en bouwwegen op komen.

De bomen in de berm van de A10

Kwaliteit bomen

Een groot deel van de bomen staat in de bermen van de A10 Zuid en in de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. De meeste zijn van niet al te beste kwaliteit. Ze zijn spontaan gegroeid en staan daardoor te dicht op elkaar. Bovendien zijn hun wortels met elkaar vergroeid. Al met al hebben de meeste bomen langs de weg te weinig overlevingskans bij verplanten. De bomen die wel gezond zijn en naar verwachting nog een lang leven voor de boeg hebben, verplanten we wel, dit is echter een zeer beperkt aantal Een deel van het hout van de gekapte bomen willen we hergebruiken. Zo heeft Stadshout van de bomen die in februari 2018 zijn gekapt snijplanken gemaakt.

Nieuw groen

Het klinkt misschien een beetje somber, maar we halen  niet alleen groen weg. Na oplevering van Zuidasdok komt er veel groen terug in het projectgebied. Dat zijn weliswaar minder bomen dan nu, maar ze zullen wel van betere kwaliteit zijn en daardoor voor een minstens zo groene uitstraling zorgen. We zorgen ook voor meer diversiteit in de beplanting, dit oogt niet alleen aangenaam, maar is ook goed voor planten en dieren. Ook komt er een verhoogd park, het DokDakPark, langs station Amsterdam Zuid. De gekapte bomen vertegenwoordigen een waarde van circa 2,6 miljoen euro. We verwachten deze waarde in de vorm van groen volledig terug te brengen in het Zuidasdok projectgebied. Mocht dit niet lukken, storten we de resterende waarde in het herplantfonds Zuidas, waarmee groen in Zuidas wordt gefinancierd.

Geef uw mening

Liv

In bovenstaand artikel staat het volgende: "Bomen kappen mag in principe alleen tussen 1 november en 31 maart" Op dit moment wordt er echter volop gekapt - hoe kan dit?

Nico van den Ham

Iedereen die een gezonde boom kapt, beschadigd en/of daaraan meewerkt, ook als dat opdracht is, hoort niet thuis in deze maatschappij en moet langdurig worden opgesloten. Nico van den Ham

Marrit de Vries

Helemaal mee eens, ben er erg op tegen dat nutteloze gekap

Hayke Van Dommelen

Waar vind ik hoeveel bomen jullie gaan terugplaatsen?

P.Ipenburg

Echt erg dat er zoveel bomen moeten sneuvelen ( en moet dat echt?) En dat de herplantingsplicht eigenlijk geen bestaan(srecht) meer heeft

Anoniem

Er verdwijnt erg veel groen en er komt erg weinig voor terug. Het is begrijpelijk dat de vebreding van de A10-Zuid wat groen kost, maar door de keuze van het dokmodel is de schade onnodig groot en bovendien wordt er maar beperkt gecompenseerd. De wettelijke eis blijkt in dit geval een wassen neus. Er zou gewoon minimaal terug moeten komen wat er verdwijnt. Wat ik het vervelendste vind is echter dat de waarde van het groen in dit soort berichten wordt gebagatelliseerd. Juist als het om natuurlijk gegroeide bomen met een hoge dichtheid gaat is de waarde hoog, veel hoger dan in percelen met enkele bomen met tussendoor meters gras of kale aarde. Wees gewoon eerlijk over wat er verdwijnt.

Hayke Van Dommelen

Helemaal eens!

Anke

Er liggen nu allemaal dode dieren op de snelweg die niet weten waar ze naar toe moeten..! Wat een lul verhaal met je ‘kwaliteits’ bomen, dat wordt vast weer zo’n aangeharkt prietparkje met af en toe een sprietje takken dat voor boom moet doorgaan! Heeeele eenzijdige beslissing weer dit.

M.Stad

Ik heb gisteren ook een reactie geplaatst, die was waarschijnlijk te emotioneel en werd niet gewaardeerd want hij is verwijderd? Ik heb toch slechts mijn verdriet over de bomenkap laten blijken en mijn verbazing uitgesproken over het feit dat dit soort acties worden uitgevoerd zonder inspraak van de bevolking van Amsterdam. En o ja ... ik heb een opmerking gemaakt over "Groen Links" geloof ik. Op de pagina wonen/leefomgeving van de Amsterdam site staat een prachtige link met informatie hoe belangrijk de boom is voor de leefomgeving en de luchtkwaliteit van Amsterdam en hoeveel oog de gemeente Amsterdam voor het belang van de boom heeft. De inhoud blijkt een wassen neus want de boodschap van dit artikel staat lijnrecht tegenover de kap van het enorme aantal bomen in de Zuidas. De kap beperkt zich overigens niet tot de ring A10, op de Amstelveense weg richting Zeilstraat vindt ook een herinrichting plaats. Gevolg? Bomenkap, een verslechterde luchtkwaliteit omdat het verkeersaanbod alleen maar toeneemt (en in de komende jaren door de bouw van woontorens t.o. de voormalige gevangenis Havenstraat alleen maar verder zal toenemen). Ik ben oprecht bezorgd wat deze bomenkap doet voor luchtkwaliteit, klimaatbeheersing binnen de stad, de insecten populatie, de leefomgeving van vogels etc. Mijn vraag ... hoeveel groen en welke soort worden er waar teruggeplaatst? Binnen welk tijdsbestek gaat dit plaatsvinden en hoe lang gaat het duren? Of is het straks te laat door de ongebreidelde asfalt drift en zien we straks geen bij, geen hommel, geen vogel meer in Amsterdam ... het antwoord laat zich raden. De A10 Zuid zal het begin zijn, de rest van de ring zal de komende jaren aan de beurt komen, onder het mom van tijdelijke - gezien de ontwikkeling in het verkeersaanbod - betere doorstroming voor het verkeer. Wat een ellende ...

Redactie

Dag M. Stad, als u dezelfde bent als Antonia Stad, dan staan uw beide reacties bij deze online. Dat heeft wat langer geduurd dan gewenst, door een technisch mankement, waarvoor excuses. We verwijderen geen reacties, tenzij ze bedreigingen bevatten of wettelijke grenzen overschrijden. Wilt u meer weten over groen in Zuidas, dan is dit artikel waarschijnlijk het meest informatief: https://zuidas.nl/blog/2018/bomen-kappen-en-toch-groener-maken-hoe-dan/

Antonia Stad

Groen links? Meer asfalt rechts als je het mij vraagt. Klimaatverandering vindt ook zijn oorsprong in dit soort “kleinschalige projecten” wat ademen we de komende 50 jaar in zuid? Fijnstof en stank! Mooie praatjes over noodzaak, maar zonder inspraak. Mijn wortels zijn vergroeid met de bomen van amsterdam, mijn hart bloedt. Misschien wat somber, maar wel realiteit. Jammer.

Erik Vermalen

Het is nu al een enorme kaalslag, droevig om te zien. En het zal de komende 20-30 kaal blijven. Ik vind Amsterdam sowieso niet meer wat het geweest is, dus gelukkig is deze vijftiger over een paar maanden vertrokken.

Robert

Ik vind het wel veel bomen 14.000 voor een tunnel daar gaat echt geen fiele van weg.... je heb ook bomen nodig voor lucht ik vind het belachelijk hoeveel bomen gaan jullie terug plaatsen 500

Cherie | Amsterdam Zuidas

@Robert, na oplevering van Zuidasdok brengen we zoveel mogelijk groen terug, niet in dezelfde hoeveelheid, maar wel van betere kwaliteit. We gaan dus niet voor zoveel mogelijk, maar voor zo waardevol mogelijk groen. Afhankelijk van het type en de stamdikte komen er circa 2.500 tot 4.000 bomen terug in het projectgebied. Daarnaast komt andere beplanting, met een grote diversiteit om de ecologie in het gebied te versterken. In dit artikel leest u meer erover: https://zuidas.nl/blog/2018/bomen-kappen-en-toch-groener-maken-hoe-dan/

Suz

De bomenkap is nog maar net van start en het geluidsoverlast van de Zuidas is nu al enorm toegenomen. Gelukkig hebben we nu nog bomen en begroeiing staan op het taluud tegenover onze woonbotenwijk, maar die worden helaas zeer binnenkort ook gerooid. De enorme geluidstoename baat mij zorgen en vraag me daarom af: > Wanneer vinden de nieuwe geluidsmetingen plaats, op basis van huidige situatie zonder begroeiing? > Wat gaat Zuidasdok op korte termijn doen voor de (woonboot)bewoners langs de Zuidas om het toegenomen geluidsoverlast te reduceren? En wanneer? Zie dit bericht tevens als een klacht ivm geluidsoverlast.

Cherie | Amsterdam Zuidas

@Suz, allereerst dank voor uw geduld, de reactie heeft even op zich laten wachten. Vervelend dat u een geluidstoename van de A10 ervaart. Geluid blijft altijd een lastig onderwerp. Onze eerder verrichte geluidsonderzoeken voor het project Zuidasdok zijn verricht conform het wettelijk voorgeschreven ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met bomen en begroeiing. Het daadwerkelijke geluidwerende effect hiervan is namelijk doorgaans zeer beperkt en daarnaast erg afhankelijk van seizoensomstandigheden (bv bladverlies in de winter). Wel passen we geluidreducerende maatregelen toe. Bij de Schinkel gaat het om een geluidscherm langs de noordelijke parallelrijbaan van de A10 Zuid met een hoogte van 2 m. De hoofdrijbanen en de parallelrijbanen van de A10 Zuid worden voorzien van stil asfalt. Op de beweegbare delen van de Schinkelbruggen wordt geen stil asfalt toegepast vanwege het gewicht daarvan. Aan de Schinkelbruggen in de noordelijke hoofdrijbaan en parallelrijbaan van de A10 Zuid worden maatregelen getroffen ter beperking van de geluidafstraling (laag frequent geluid). Van voegovergangen tussen de vaste en de beweegbare brugdelen worden de zijkant en de onderkant afgesloten. Zijwanden onder het beweegbare brugdeel worden voorzien van akoestische absorberende bekleding. Ook worden er absorberende resonatoren gebruikt en wordt het beweegbare brugdeel dusdanig geoptimaliseerd zodoende de geluidproductie te minimaliseren. De precieze maatregelen zijn beschreven in het Tracébesluit Zuidasdok van maart 2016 en in het besluit tot wijziging daarvan van november 2016. Het geluid van rijkswegen, zoals de A10 Zuid, is aan grenzen gebonden. Er zijn wettelijke normen voor de hoeveelheid geluid dat het verkeer op een rijksweg maximaal mag produceren. Dit zijn de zogenaamde geluidsproductieplafonds. Rijkswaterstaat onderzoekt jaarlijks of de geluidsproductie van de rijksweg binnen de geluidsproductieplafonds blijft, ook hier worden bomen en begroeiing buiten beschouwing gelaten.

Mario

Met het GL tuig kun je dit verwachten, of het bomen zijn (14.000 minimaal in Amsterdam ), autos, criminelen, krakers enz een burgemeester als Halsema en vriendje Wassink om te huilen de sloper van de stad die kiest voor alles wat zielig is de eigen bevolking word genaaid en krijgt de rekening gepresenteerd

Fred

Stad genoten, we worden allemaal voor de gek gehouden door dit zeer zwakke college in Amsterdam ,ze pretenderen van groen te houden , maar nee dus ,omleggen en maar bouwen en bouwen voor asiel zoekers en de eigen bewoners kunnen weg zakken, zelf wonen zij in een bunker en daar zie je nooit groen Helaas nog drie jaar zitten we met deze armoe

Anna

Dit terwijl de burgomeester van Amsterdam GroenLinks achtergrond heeft. Betondorp nr 2 is de nieuwe naam van Amsterdamse Zuidas. Dit valt niet goed te praten!

Suz

? Mijn hart breekt... prestigeprojecten en grijs over de rug van het groen. RIP mooi taluut, fijne bomen, stuiken flora en fauna langs de A10. ?????Bedankt voor... ... het tegenhouden van de harde regen en wind; ... het verzachten van de ondraaglijke geluiden en prikkels van de A10 en de vliegtuigen; ... de heerlijke bramen op het taluut; ... de fijne wandelingen over het olifantenpad, waardoor ik me met mijn viervoeters een paar keer per dag buiten de stad waande; ... de prachtige vogels die je een veilig plekje bood; ... het Ooohh moment van vele fietsers en wandelaars die passeerden; ... het gevoel dat je buiten de stad woont in een mooie groene omgeving; ... voor het huisvesten van de ijsvogels; ... het rustgevende gesuis van je blaadjes. Hartelijk dank voor het fijne met de seizoenen mee kleurende uitzicht, en dat je het wonen in Amsterdam dragelijk hebt gemaakt. Je was een parel binnen de ring, helaas hebben daar nog weinig mensen oog en hart voor ??????Amsterdam wordt te grijs... Ik vertrek, weg van de snelweg! En hoop ondertussen op een wonder.

Bart

Dramatisch voor ons buurtje (lees Woonark bewoners Jachthavenweg IJsbaanpad). We zullen jaren in de bouwwerkzaamheden moeten wonen. Ik begrijp goed dat de uitbreiding van de snelweg van belang is, maar het moet wel wat opleveren voor de buurt. En dat lees ik nergens. De informatie voorziening kan bv verbetert worden. Geef nou eens een artist impression wat het voor het voor onze buurt gaat betekenen. Bv. Hoe gaat het viaduct er straks uit zien vanaf onze kant, de noord kant van het snelweg complex, cq Schinkel/ Nieuwe Meer. Dan kunnen we ons een beetje voorbereiden en wellicht meedenken. Het hele plan heeft nml. zeer grote impact op ons welzijn. Ook moet er nagedacht worden hoe het werk verkeer door ons buurtje heen moet, wegen zijn niet goed genoeg voor veel zware vrachtwagens, dus ik stel voor om al het werkverkeer via de zuidkant te laten lopen en/of het water.

Cherie | Amsterdam Zuidas

@Bart Het ontwerpproces is nog volop gaande, we hebben nog geen uitgewerkte vormgevingstekeningen van deze locatie. Wel een bovenaanzicht dat we u kunnen mailen. Alle transport zal via de Jachthavenweg naar het zuiden rijden. Voor wat betreft de informatievoorziening, we hebben regelmatig overleg met de Vereniging Woonschepen Zuid, die de belangen behartigen van de woonbootbewoners in Amsterdam Zuid. Het laatste overleg was op 22 oktober jl. Mocht u graag persoonlijk contact willen, dan horen wij dit graag. U kunt ons bellen 0800 5065 of mailen contact@zuidas.nl.

Suz

? Mijn hart breekt... prestigeprojecten en grijs over de rug van het groen. RIP mooi taluut, fijne bomen, stuiken flora en fauna langs de A10. ?????Bedankt voor... ... het tegenhouden van de harde regen en wind; ... het verzachten van de ondraaglijke geluiden en prikkels van de A10 en de vliegtuigen; ... de heerlijke bramen op het taluut; ... de fijne wandelingen over het olifantenpad, waardoor ik me met mijn viervoeters een paar keer per dag buiten de stad waande; ... de prachtige vogels die je een veilig plekje bood; ... het Ooohh moment van vele fietsers en wandelaars die passeerden; ... het gevoel dat je buiten de stad woont in een mooie groene omgeving; ... voor het huisvesten van de ijsvogels; ... het rustgevende gesuis van je blaadjes. Hartelijk dank voor het fijne met de seizoenen mee kleurende uitzicht vanuit onze ark, en dat je het wonen in Amsterdam dragelijk hebt gemaakt. Je was een parel binnen de ring, helaas hebben daar nog weinig mensen oog en hart voor ??????Amsterdam wordt te grijs... Ik vertrek! En hoop ondertussen op een wonder.

Mari

@Bart Bouwdrift van investeerders en gemeente kent geen grens! Helaas! Waakzaamheid is geboden. Procedures en vergunningaanvragen nauwlettend volgen en bezwaar maken met bewoners. Gemeente heeft geen boodschap aan omwonenden. Dat zie je nu ook gebeuren met de hoge toren van 75 meter die Kroonenberg op de hoek Buitenveldertselaan wil gaan bouwen. Pal onder de aanvliegroute Schiphol. Stadsdeelcie was niet op de hoogte, DB Zuid had alles al in kannen en kruiken voorbereid. Men behandelt deze vergunning al heeft het de status van een dakkapel of haringkar. Terwijl het om een giga project gaat; 75 meter plomp neerzetten in Buitenveldert. En allemaal app.van 50m2 voor vrije sector hoge huren ten behoeve van expats. Zo rollen wij hier in Zuid

Kim | Amsterdam Zuidas

@Bart We hebben wat navraag te doen om een juist antwoord te formuleren. Dat kost wat tijd en reageren na het weekend.

j.p.jongkind

Opnieuw een verhaal van mensen die kale mensen een kam proberen te verkopen, bomen zijn in slechte staat en het moet gebeuren voor het Zuidas dok. Onderzoek naar gevolgen zoals bv. over onze gezondheid zijn niet gedaan en gebeurt allemaal in het kader van de crisis en herstelwet. Hoezo klimaat zorgen!!!!!!!

Farah

Ik begrijp niet dat zo een plan is goedgekeurd terwijl er steeds minder groen overblijft in Amsterdam en omgeving. En natuurlijk zullen jullie van de Zuidas je werk moeten doen en eea maar goedpraten maar het is niet goed te praten; denk aan de gezondheidsgevolgen op langere termijn voor menigeen die hier woont/gaat wonen; het is al een betonnen omgeving en erg lelijk de hele zuidas. Hoezo mooi mega prestige project. En omdat de economie goed draait moeten we maar weer geld gaan uitgeven aan een zinloos project. Besteed het geld uit aan de bomen die gezond gemaakt dienen te worden; de bomen zijn onze longen en houden de troep zoveel mogelijk al weg wat er allemaal wordt ingeademd. Er is totaal geen respect meer voor de natuur. Wat zeer triest is om te zien. Normaliter reageer ik niet op allerlei projecten maar dit raakt mij wel zeer om te lezen dat er zoveel bomen opgeofferd dienen te worden alsof zij geen bestaan mogen hebben voor nog meer beton shit!!

Cherie I Amsterdam Zuidas

@j.p.jongkind Er is zeker onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Hierbij baseren we ons op onderzoek van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM): het effect van vegetatie op de luchtkwaliteit. In dit rapport komt het RIVM tot de conclusie dat door bomen en planten in een stad de luchtkwaliteit niet significant verbetert en zelfs kan verslechteren. Enerzijds zorgen bomen namelijk voor verlaging van de windsnelheid waardoor bijvoorbeeld de concentraties van alle stoffen die door het verkeer worden uitgestoten omhoog gaat. Anderzijds kan de aanwezigheid bomen en planten in een groot gebied de achtergrondconcentraties van stikstofdioxide en fijnstof positief beïnvloeden, maar dit effect is zeer beperkt – in de orde van een half procent tot mogelijk enkele procenten bij grootschalige extra inzet van vegetatie. In de eindsituatie zal het ondergronds brengen van een deel van de A10 Zuid ook bijdragen aan de vermindering van geluidbelasting en verbetering van luchtkwaliteit en leefbaarheid in het centrumgebied van Zuidas.

Mw. Man

Eer er weer een beetje groen staat, zijn de meeste veertigers van nu al dood en begraven. Groen is wel zo'n beetje het laatste waar de heren projectontwikkelaars/architecten zich druk om maken. Zij wonen hier namelijk niet. Er komt straks alleen maar een toename van longpatienten, astmatische kinderen en kanker. Ik zou alvast daar maar eens een fonds voor oprichten..........

Mari

Het is echt een kunst om alles wat krom is weer recht te praten :-/

Cherie I Amsterdam Zuidas

@Mw. Man We beseffen goed dat in Zuidas, net zoals in elk stedelijk gebied, groen essentieel is voor de kwaliteit van wonen, werken en leven. Er is dus zeker aandacht voor groen. We halen niet alleen groen weg om het na oplevering weer terug te planten, ook in de tussentijd wordt Zuidas vergroend. In het ‘Plan voor een groene Zuidas’ staat hoe we Zuidas optimaal kunnen vergroenen, nu, in de nabije en de iets verdere toekomst. Lees hier meer: https://zuidas.nl/blog/2018/fors-investeren-in-een-groene-zuidas/