skip to main content
Al zeven jaar duurzaam denken én doen

De stichting Green Business Club Zuidas begon in 2011. De inmiddels 42 participanten zijn vooral bedrijven, maar ook de gemeente en kennisinstellingen zoals de Vrije Universiteit nemen deel. Zij betalen 5.000 euro per jaar, kleine partijen iets minder. Wie informatie zoekt over de Green Business Club, komt al gauw terecht bij advocatenkantoor Loyens & Loeff aan de Fred. Roeskestraat. Daar, tussen wanden van glas en houten balken, zetelt al jaren de voorzitter van de club. Timo Huisman leerde de Green Business Club kennen toen de eerste enthousiastelingen een rondleiding wilden door dit duurzame gebouw. ‘Ik hield me bezig met vastgoed en vond duurzaamheid interessant. Je zag toen al de eerste warmte-koude-opslagsystemen en duurzaamheidslabels opkomen.’ Huisman hielp mee met de oprichting van de stichting en trad aan als voorzitter in 2012. Zes jaar later draagt hij het stokje over aan collega Roland de Vlam. Ook deze advocaat werkt bij Loyens & Loeff en heeft een voorliefde voor duurzaamheid. Zijn specialisatie is energierecht. ‘Veruit het leukste rechtsgebied’, zegt De Vlam. ‘Want die wetgeving kraakt in zijn voegen.’ De wetsteksten zijn van een andere tijd en daarom achterhaald, vindt De Vlam. ‘Het systeem is in transitie.’

Links Timo Huisman, rechts Roland de Vlam

CEO-ontbijt

De Green Business Club Zuidas probeert de eigen buurt te verduurzamen op de onderwerpen mobiliteit, energie, mensen, water & groen en afvalvrij. Dat doet de club door samen ambities te maken, tijdens de jaarlijkse CEO-ontbijten bijvoorbeeld. Tientallen Zuidas-CEO’s bespreken rondom de ontbijttafel plannen om bijvoorbeeld de stadslogistiek efficiënter en groener te maken. Dat is typisch zo’n ambitie waar een bedrijf niet in zijn eentje aan kan beginnen. Alleen al het vooronderzoek om de huidige logistieke stromen in kaart te brengen vereist heel wat samenwerking. ‘Met dat idee van samenwerken staken in 2009 drie duurzaamheidsenthousiastelingen de koppen bij elkaar’, weet Huisman nog. Ze werkten bij ABN AMRO, de gemeente en de Amsterdamse ondernemersvereniging ORAM. ‘Met ons erbij en nog een founding father begon de Green Business Club.’ De voordelen van samenwerken aan duurzaamheid zitten volgens Huisman vooral in het delen van kennis, best practices en gegevens voor een businesscase. ‘Bij dat laatste helpen de CEO-ontbijten goed’, vult De Vlam aan. ‘Het is heel handig als daar meteen ambities worden ondertekend voor bijvoorbeeld een onderzoek naar de huidige logistiek. Je krijgt veel gemakkelijker medewerking van beveiligers om busjes te tellen en ladingen te bekijken wanneer je een handtekening kunt laten zien van de grote baas.’ Iedereen die meedoet aan de Green Business Club haalt er zelf iets uit. De Vlam hoorde bijvoorbeeld dat in Zuidas al verschillende gebouwen maatregelen nemen om van het gas af te gaan. ‘Kennelijk heeft het dus ook economisch al zin om die stap te maken. Dat is een interessante ontwikkeling.’

ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek bij het CEO-ontbijt mei 2018

Carpool Karaoke

Daarnaast is het ook gewoon leuk om de club te leiden, vinden de advocaten. Huisman: ‘Het hoogtepunt van mijn voorzitterschap was het Carpool Karaoke filmpje om de Piaggio te lanceren. Dat is een elektrisch wagentje van 15.000 euro dat wij meefinancierden voor de Voedselbank Amsterdam Zuid.’

Bekijk de onovertroffen Carpool Karaoke

De Vlam noemt de Vraag-maar-raak-lunch met eenzame ouderen. Zo’n vijftien ouderen uit de buurt lunchten laatst mee bij Loyens & Loeff. Wat heeft dat met ‘green’ te maken? ‘Het milieu is meer dan je denkt’, zegt De Vlam. ‘Het gaat niet alleen om CO2-uitstoot maar ook om zingeving en om je eigen leefomgeving. Met de mensen die hier wonen wil je op een zorgvuldige en duurzame manier omgaan.’ Tijdens zijn eigen voorzittersperiode neemt hij zich voor om Zuidas van het gas af te krijgen. ‘Een behoorlijke uitdaging, maar wel leuk, tastbaar en realiseerbaar.’

Meer informatie

Wilt u ook aansluiten bij GBC Zuidas, of meer informatie? Mail naar eline@greenbusinessclub.nl.

Geef uw mening