skip to main content
Tunnel tussen Antonio Vivaldistraat en Beatrixpark

De Vivaldi-tunnel komt ter hoogte van de rode lijn.

Hoofduitvoerder Robin Seitzinger is namens bouwcombinatie ZuidPlus verantwoordelijk voor onder meer de spoordekken die het dak vormen van de Vivaldi-tunnel. Hij zit nu nog in een kantoortuin in Amstelveen, samen met honderden collega’s die onder hoogspanning de uitvoering van het project Zuidasdok voorbereiden. ‘Binnenkort verhuis ik met een aantal van hen naar een bouwkeet achter de Hema, aan de zuidkant van het station Amsterdam Zuid ‘, zegt Seitzinger – hij kijkt er duidelijk naar uit. ‘Dan gaan we in ieder geval iets zíen van wat er tot dusverre op de tekentafels is ontworpen.’ De Vivaldi-tunnel komt net iets ten westen van station Amsterdam RAI te liggen, in het verlengde van de Antonio Vivaldistraat die aan de zuidkant van de A10 langs het kantoor van EY loopt. De tunnel gaat een fiets- en voetgangersverbinding vormen van en naar het Beatrixpark. Er moet nogal wat gebeuren voordat de onderdoorgang klaar is. Maar Seitzinger en zijn collega’s gaan binnenkort wel beginnen.

 

Impressie van de Vivalditunnel, onder de A10, de metrosporen en de treinsporen door

Eerste deel voorbouwen

Op een bouwterrein tussen de zuidelijke A10 en de treinsporen van ProRail in gaat het eerste deel worden voorgebouwd. Dit deel van de tunnel moet onder de vier treinsporen komen. Het gaat om een betonnen plaat van 24 bij 22 meter en  1 meter dik.  Deze plaatsen we op twee rijen funderingspalen, op zogenaamde schuifbanen. We schuiven het dek tijdens het weekend van 1 en 2 juni 2019 naar zijn definitieve positie. Om het gewicht te kunnen dragen, gaan vanaf 10 december 2018 funderingspalen de grond in op de bouwlocatie. ‘Daarnaast graven we een deel van het talud van de A10 weg. Om de boel stabiel te houden, brengen we damwanden aan’, zegt Seitzinger. Dit gebeurt in het weekend van 6 tot en met 10 december. Daarna kan de bouw van dit tunneldeel beginnen. ‘Logistiek is het een ingewikkelde operatie. We hebben maar één inrit voor het bouwverkeer, namelijk vanaf de Beethovenstraat.’

Impressie van de fietsers- en voetgangerstunnel vanuit het Beatrixpark

Logistieke uitdagingen

Er komen in 2019 nog heel wat logistieke uitdagingen bij. Voordat dit deel van de tunnel op zijn plek geschoven kan worden, moet onder de sporen en de A10 eveneens fundering komen. Dat kan niet zonder het spoor en de weg gedeeltelijk af te sluiten. In totaal zullen de zuidelijke rijbanen van de A10 (van knooppunt De Nieuwe Meer naar knooppunt Amstel) en alle treinsporen gedurende vier weekenden in 2019 geheel zijn afgesloten. Daarnaast zijn er nog twee weekenden waarin minder trein- en autoverkeer mogelijk is.

52 spannende uren

Omdat het gevaarte rust op twee zijwanden, moeten daaronder landhoofden komen: twee reusachtige betonnen balken waarop alles komt te rusten. De bedoeling is dat we die in het weekend van 25 mei 2019 aanbrengen. Daarvóór zijn nog twee weekenden nodig om 60 funderingspalen te boren en de bovenleiding van het spoor aan te passen. ‘We moeten die landhoofden van 24 meter lang, 2,2 meter breed en 2,5 meter hoog dus onder de treinsporen bouwen. Daar hebben we 52 uur voor. In dat tijdsbestek moeten we sporen weghalen, de grond eronder afgraven, bewapening aanbrengen en daarna het beton storten. Dat moet binnen 12 uur hard genoeg zijn om er weer grond op aan te brengen, waarna we de sporen kunnen terugplaatsen. Op maandagochtend om 05.00 uur moeten er dan weer treinen overheen kunnen rijden.’ Om kans op uitloop van de werkzaamheden zo klein mogelijk te maken, studeren Seitzinger en zijn collega’s nog op manieren om ook alvast delen van de twee landhoofden voor te bouwen. Van zaterdag 1 tot en met maandag 3 juni 2019, moet het gevaarte op zijn plek worden gebracht. Het weekend daarna, in het Pinksterweekend, hebben we een reserveweekend gepland mocht dit nodig zijn. Ook dan zal er geen auto- en treinverkeer mogelijk zijn.

A10 verplaatsen

Dan is een klein deel van de Vivaldi-tunnel klaar. Daarna moeten ook tunneldelen worden aangebracht onder de metrosporen – de lijnen 50, 51 en 52 – en onder de noordelijke rijbanen van de A10 (van Amstel richting De Nieuwe Meer). Dat gaat in een veel later stadium gebeuren. Het noordelijke deel van de A10 wordt namelijk eerst verplaatst, om ruimte te maken voor de bouw van de noordelijke autotunnel, die ervoor zorgt dat de huidige snelweg onder de grond verdwijnt. Pas als de tunnelmond waar de snelweg ondergronds gaat gebouwd is, kan de A10 worden teruggeplaatst. Dat gaat nog wel een aantal jaren duren.

Geef uw mening

André

Hi team, Het plan voor deze prachtige verbinding dateert van 2018. Tot nu toe heb ik geen werkzaamheden ter plaatse waargenomen. Is het plan nog steeds geldig? Zo ja, wanneer wordt er begonnen met de tunnel?

Saskia Blaas I Zuidasdok

Dag André, het plan staat nog steeds maar de realisatie gaat nog een aantal jaren duren. De bouw van deze passage loopt mee met bijvoorbeeld de tunnelbouw en die gaan we komende zomer aanbesteden.

Jos

Toen, lang geleden, het trace van de Noord Zuidlijn nog door de Boerenwetering en het Beatrixpark zou lopen, is alvast een stukje tunnel aangelegd onder de A10 Noord. Na keuze voor een traject door de Ferdinand Bolstraat is dat stukje tunnel jarenlang het domein geweest van zwervers en daklozen; het is nu afgesloten, maar ligt er waarschijnlijk nog. Wordt dit stukje tunnel nog onderdeel van de nieuwe Vivalditunnel ?

Saskia Blaas I Zuidasdok

Dag Jos, het spijt me dat je veel te lang hebt moeten wachten op een reactie. We hebben je vraag over het hoofd gezien. Dat stukje tunnel wordt geen onderdeel van de Vivalitunnel. Het ligt namelijk niet op de juiste hoogte en buigt ook nog eens de verkeerde kant op. De Vivalipassage komt oostelijker te liggen. We zullen het tunneltje grotendeels gaan slopen bij de aanleg van de noordelijke snelwegtunnel.

Nico Stibbe

als actief volger van de bouw van de brittenpassage via "wijnemenjemee.nl" nwordt hier niet over gerept. noch over de bouw van de noordelijke zijde, en hoe diep wel niet de toekomstige A 10 komt te liggen. Een nieuw Noord-Zuid nu dan Oost-West ondertunneling met TBM.

Esmee

Wanneer zal het tweede deel af zijn? En is de oplevering gepland?

Cherie | Amsterdam Zuidas

@Esmee, de aanleg van het tweede deel van de fiets- en voetgangerstunnel gaat van start als de autotunnel gereed en in gebruik is. Volgens planning tussen 2024 en 2026.

Jan Achten

Er staat niets over de veiligheid, met name in de nachtelijke uren!

J.Homan

Ik zie (helaas) ook in de nieuwe situatie veel geluidschermen op de render; ik ga ervan uit dat geleerd is van verleden en dat deze van vegetatie wordt voorzien en dan het liefst direct al volgroeit bij plaatsing want het grafittigilde is zo brutaal in hun narcistische drang om hun geklieder aan de buitenwereld op te dringen dat ze zelf beginnende klimop’s rucksichloos wegtrekken of gewoon de stam kapot snijden zodat de klimop niet meer kan doen waarvoor die bedoeld is en we tegen zinloos geklieder moeten aankijken en daarmee verloedering van de omgeving !

Aron

Zo'n lel van een viaductencomplex vraagt natuurlijk om een spectaculair kunstwerk. En dan bedoel ik wat meer dan wat spuitbusverfdecoratie aan de zijkanten.

Fred

Als verwacht is de gemeente zeer onduidelijk met uitleggen, ook Ter plekke geen plattegrond opgehangen om te zien wat er komt ? Ook niemand weet wat er precies komt Wellicht neemt de verantwoordelijk wethouder actie ,maar hij weet niet waar het over gaat !

Barney

quote:"Wellicht neemt de verantwoordelijk wethouder actie ,maar hij weet niet waar het over gaat !" Meneer Fred, als u zelf weinig tot niets weet doet er verstandig aan uw grote mond te houden! Wat is dat toch met die beroepzeikerds? Zoek een andere hobby!

Aron

Fred, er komt een tunnel.

Arjan

Hoe past dit in het dokmodel? Komt het dok hier dan onder of boven? Verassende timing.

Rogier

Ter plaatse van de Vivaldi onderdoorgang ligt de A10 nog bovengronds. Vlak hierna begint de toerit naar de tunnels.

Hans

Goed werk van een prima organisatie. Keep up the good work girls en boys

Tim

Betekent het pas later af kunnen maken dat het tunneltje ook pas later open gaat? Zou toch geweldig zijn als het tunneltje al eerder open kan zonder deze geheel af te ronden aan de noord kant maar met een soort tijdelijke ondertunneling van de A10/metro?

Redactie

Beste Tim, bedankt voor je hartekreet. Een tijdelijke tunnel zou natuurlijk prachtig zijn, maar is technisch en financieel echt niet haalbaar. Helaas.

Joost

aardig verhaal, maar je maakt er wel een zoekplaatje van als je niet precies zegt waar die tunnel nou komt. Schrijf dan bv tussen de Ey-kantoortoren en het workout-hoekje op de uiterste hoek van het RAI complex. Antonio Vivialdistraat zegt niemand iets. Vertel er ook meteen bij hoe lang die tunnel gaat worden.

Redactie

Best Joost, bedankt. Je hebt gelijk. We hebben geprobeerd beter aan te geven waar de tunnel komt. Zie de foto bovenaan. Hopelijk beter zo?

Frans de Rooy

Goed dat eerste projecten Zuidasdok zo aandacht krijgen. In het bericht zitten helaas enkele voorlopige beelden die geen recht doen aan het ontwerp. Er zijn recente beelden die dat wel doen - graag die gebruiken

Redactie

Beste Frans, we hebben een nóg mooiere illustratie toegevoegd.