skip to main content
29-30 november: congres VU en Zuidas

De Vrije Universiteit en de Zuidas groeien snel naar elkaar toe. Welke ruimtelijke en maatschappelijke toekomstvisies schuilen hierachter? Is er een gemeenschappelijke agenda? Waar liggen de grenzen? Is wetenschap te koop? Het zijn vragen die vooral op vrijdag 30 november 2018 aan de orde komen. De donderdag daarvoor is gewijd aan de campusontwikkeling, bekeken vanuit historisch perspectief.

‘Kapitaal’ en ‘overheid’

Vrijdag is het welkomstwoord aan Josja van der Veer (directeur Facilitaire Campus Organisatie VU) en David van Traa (directeur Zuidas). Het ochtendprogramma staat onder leiding van filosoof Ad Verbrugge en gaat het over ‘vastgoed en beleid’ en ‘wetenschap, valorisatie en integriteit’. Er is debat (met onder meer oud-wethouder Duco Stadig) en een aantal sprekers. Zo gaat Jannes van Loon, onderzoeker bij CBRE, in op Zuidas als ‘gefinancialiseerd stedelijk project’: bijna alle gebouwen zijn in handen internationaal opererende financiële actoren zoals verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en investeringsbanken. Ondanks deze druk van internationaal kapitaal lukt het de gemeente nog steeds belangrijke wensen te realiseren, zoals ondergrondse fietsvoorzieningen en sociale huurwoningen. Vinden ‘kapitaal’ en ‘overheid’ elkaar in Zuidas?

Meerwaarde creëren

Bart Klijsen, directeur van Innovation Exchange Amsterdam VU-VUmc, buigt zich over valorisatie: het proces om uit kennis maatschappelijke en economische meerwaarde te creëren. Daarvoor is samenwerking, bedrijvigheid en ondernemerschap onontbeerlijk. Klijsen stelt dat de VU campus veel kansen en mogelijkheden biedt. De ligging in Zuidas zorgt voor een bijzondere dynamiek en de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA geeft een extra boost.

Geest en groen

Het vrijdagmiddagprogramma staat onder leiding van filosoof Govert Buijs. Het eerste thema heet ‘Ruimte voor geest en groen’. Aan het woord komen onder meer Hester Alberdingk Thijm (directeur Akzo Nobel Art Foundation), over ‘de verbindende kracht van kunst als brug tussen bedrijf en buurt’; en Jolanda Maas (senior onderzoeker Klinische Psychologie VU), die ingaat op het belang van groen voor onze gezondheid. Aan het debat doet onder meer Marleen Munniksma mee (voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark).

Ambities Zuidas

Het tweede thema op vrijdagmiddag is ‘ruimtelijke transformaties’. Aan het woord komt onder meer Ton Schaap, supervisor van Zuidas. Hij schetst hoe Zuidas ontstond: als ‘Central Business District’ tussen twee opritten van de A10. Inmiddels zijn de ambities veel groter: het gebied Zuidas als complete stad, zelfs als tweede centrum van Amsterdam. Hoe ziet de Zuidas er nu uit? Wat gaat er nog gebeuren? En hoe past de campus van de VU, ooit ontstaan aan de rand van de stad, in het nieuwe geheel?

Meer informatie

Het donderdagprogramma vindt plaats in het hoofdgebouw van de VU, Boelelaan 1105. Het vrijdagprogramma in het auditorium van Symphony’s, George Gerschwinlaan 22-28. Kijk hier voor meer informatie, het complete programma en voor inschrijving.

Geef uw mening