skip to main content
Brie wat? BREEAM, duurzaamheid in een label

Interieur van het op 6 december 2018 geopende gebouw van de Goede Doelen Loterijen. Het kreeg het hoogste duurzaamheidscertificaat.

Wij verlangen dat kantoren in Zuidas ten minste beschikken over een BREEAM Excellent certificering – of een ander certificaat dat een gelijkwaardig duurzaamheidsniveau uitdrukt. Dat is de op een na hoogste score. De hoogste is BREEAM Outstanding. Onder meer de Goede Doelen Loterijen, The Edge en NoMA House mogen zich BREEAM Outstanding noemen. Maar wat is BREEAM nu precies?

Dutch Green Building Council

De afkorting staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. BREEAM is een instrument van de Dutch Green Building Council. Deze stichting heeft als doel om de gebouwde omgeving te verduurzamen en ontwikkelde daarvoor het label BREEAM NL. We vragen het Edwin van Noort, manager Ontwikkeling en Beheer van de Dutch Green Building Council. Waarom is zijn organisatie begonnen met BREEAM? Van Noort: ‘In 2008 werd er elke maand wel weer ergens een “duurzaamste gebouw” geopend. Een architect vond zijn gebouw al snel het meest duurzame ooit. Onze eerste taak was daarom een brede meetlat ontwikkelen om de duurzaamheid van een gebouw onafhankelijk vast te leggen. Daar was bijvoorbeeld behoefte aan bij een bedrijf als ABN AMRO, omdat de renterekeningen en leningen die zij voor gebouwen geven afhankelijk zijn van de duurzaamheid van die gebouwen.’ ABN AMRO was in 2008 een van de ‘founding fathers’ van de Dutch Green Building Council, naast vastgoedfonds Redevco, bouwbedrijf Dura Vermeer, INBO Architecten en SBR, kennisinstituut voor de bouw.

Waren er niet al labels voor duurzaamheid?

‘Er was al het energielabel, dat keek naar hoeveel energie een gebouw nodig had. En er was de gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gebouwen (GPR), die grofweg kijkt naar energie én naar welke materialen er in een gebouw zitten. Om niet het wiel opnieuw te hoeven uitvinden, vroegen wij TU Delft om alle verschillende meetlatten te bekijken en te vergelijken.’

Waarom kozen jullie voor BREEAM?

‘Het handige aan BREEAM is dat het een internationaal erkend label is. Dat is heel belangrijk voor internationale partijen die zich in Zuidas willen vestigen. En BREEAM kijkt heel breed naar alle aspecten van duurzaamheid. Energie en materiaal worden bijvoorbeeld beoordeeld, maar ook water, gezondheid, het transport van en naar een gebouw en het bouwproces zelf.’

Is het ingewikkeld om de BREEAM-score vast te stellen?

‘Het vaststellen zelf is niet zo ingewikkeld, maar het aantonen wel. Je hebt ten eerste een adviseur nodig, een van de ongeveer 1.500 BREEAM-experts in Nederland die wij hebben opgeleid. Vervolgens moet er een assessor worden ingehuurd om te beoordelen of alles klopt. Die assessor moet altijd onafhankelijk zijn en mag dus niet in het bouwteam zitten. Hij kijkt al bij het ontwerpen van het gebouw of het de goede kant op gaat. Maar hij komt ook op de bouwplaats nog inspecteren of er bijvoorbeeld echt waterbesparende toiletten worden aangelegd. En als het gebouw bijna of helemaal af is, kijkt hij er nog één of twee keer rond. De Dutch Green Building Council doet vervolgens ook nog een kwaliteitscheck, om de assessor te controleren.’

Is al die controle niet heel duur?

‘Het gaat wel om andere prijzen dan het energielabel van een woning. Alle kosten tezamen bedragen al snel tienduizenden euro’s. Het precieze bedrag hangt af van de ambitie. Bij de hoogste score – Outstanding – moet echt alles tot in de puntjes kloppen. Het is dus veel geld, maar een gebouw in Zuidas kost al snel honderd miljoen euro. De kosten van BREEAM zijn voor ontwikkelaars dus echt peanuts.’

Circulair gebouw Circl, volledig herbouwbaar elders

Mist er nog iets in BREEAM-NL?

We hebben laatst bekeken of de circulariteit van een gebouw ook beoordeeld wordt met BREEAM. Ik kwam er vooral achter dat er heel veel verschillende opvattingen zijn over wat circulair precies inhoudt. Eén aspect van circulariteit wordt door BREEAM in elk geval nog niet goed beoordeeld: Kun je een gebouw uit elkaar halen en ergens anders weer opbouwen? We kijken nu hoe we dat meetbaar kunnen maken.’

Geef uw mening

Ad

Mist er nog iets in BREEAM-NL? Buiten mist het, en binnen ontbreekt er (n)iets