skip to main content
Herplant bomen bij Schinkelbrug

‘Ze zien er nog wat iel uit, zeker vergeleken met wat er stond. Maar als ze straks vol in het blad staan, ziet het er al heel anders uit. En ze groeien vast snel’, zegt Marieke Nouwen, bestuurslid van de Vereniging Woonschepen Zuid en woonachtig vlakbij de plek waar wij in december vorig jaar meer bomen kapten dan de bedoeling was. Voor het project Zuidasdok moeten langs de A10 nogal wat bomen verdwijnen, maar bewoners ontdekten dat er buiten de afgesproken grenzen werd gekapt. We beloofden direct dat we de bomen royaal zouden compenseren. Dat gebeurde op 10 april.

Overleg met bewoners

In de tussenliggende periode is meerdere keren overleg geweest tussen bewoners uit de buurt en ons. ‘Een bomenspecialist heeft in samenspraak met ons een plan gemaakt voor de herplant. Meer herplanten dan is gekapt was daarbij het uitgangspunt. Dat is ook gebeurd.’ Nouwen zegt niet alleen tevreden te zijn over de herplant, maar ook over de manier waarop ‘deze kapitale fout’, zoals ze het noemt, is rechtgezet. ‘Het is allemaal in goed overleg gegaan. De belangstelling van de bewoners was groot, er is goed naar ons geluisterd.’

Schets van de herplant. De Alnus incana is vervangen door de Alnus cordata

Stronken en wortels

Wat nu nog moet gebeuren, is het verwijderen van de stronken en wortels van de omgehakte bomen. Dat doen we tegelijkertijd met andere stronken en wortels langs het traject waar bomen zijn gekapt. Nouwen maakt zich er nog wel een beetje zorgen. ‘We hopen dat bij het weghalen daarvan geen schade wordt toegebracht aan de nieuwe bomen.’ Wij zullen bewaken dat het goed gaat en ook hierover contact hebben met de betrokken bewoners.

Geef uw mening

Werner

"Mensen in de buurt zijn tevreden." Ja, hallo! Echt niet!