skip to main content
Werkzaamheden aan het Strawinskypad

Voordat we gaan asfalteren, leggen we extra kabels en leidingen aan onder het pad. Die zijn onder meer nodig voor 2Amsterdam. Daarnaast leggen we ook kabels en leidingen aan voor toekomstige ontwikkelingen. Zo zal ooit de kavel van de Amsterdam International Community School (AICS) opnieuw worden ontwikkeld. Wat daar gaat gebeuren en wanneer is nu nog niet bekend, maar we denken dat we beter nu kunnen zorgen dat de boel onder de grond in orde is. Daarmee voorkomen we dat de straat onnodig vaak opengebroken wordt.

Asfalt en bomen

Daarna krijgt het Strawinskypad zijn definitieve rode asfalt. Ook werken we aan het aansluitende fietspad onder de Parnassusweg door, richting de nieuwe rechtbank en richting de Fred. Roeskestraat. Verder voeren we werkzaamheden uit in de berm van de Strawinskylaan (net ten zuiden van het Strawinskypad). We treffen daar voorbereidingen voor het planten van extra bomen en groen. Het planten zelf doen we komende winter.

Wat u ervan merkt

Op het Strawinskypad zijn er vanaf maandag 1 juli 2019 tot en met januari 2020 afsluitingen, net als op het fietspad langs de Parnassusweg. Niet het gehele fietspad zal die hele periode afgesloten zijn. We werken in fases, zodat telkens alleen de noodzakelijke delen dicht zijn. Fietsers en voetgangers worden door middel van borden omgeleid. Ook zetten we verkeersregelaars in. Tijdens het werk blijven de bedrijven en woningen in het gebied bereikbaar.

Geef uw mening

DD

Is er iets van een planning te geven van wanneer de fietspaden wel en niet beschikbaar gaan zijn? Er staat nu alleen dat het hele project duurt tot het eind van het jaar, maar dat tijdens die periode het fietspad deels wel en deels niet beschikbaar zal zijn. Daar kan ik als fietser niet veel mee. ("Niet het gehele fietspad zal die hele periode afgesloten zijn. We werken in fases, zodat telkens alleen de noodzakelijke delen dicht zijn.")

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste DD, het gaat om verschillende werkzaamheden aan en onder het Strawinskypad tussen de Vijfhoek en de Parnassusweg. Het is niet handig om voor alle werkzaamheden fasekaartjes te maken, omdat de werkzaamheden met elkaar verband houden en daarom niet exact per dag te plannen zijn. De afsluitingen en (korte) omleidingen worden tijdig ter plekke aangegeven.

Fred

Na denken blijft moeilijk in het stadhuis , weer omrijden per fiets binnenkort en hoe Lang gaat dit wel weer duren ? Dat durven ze nooit aan te geven Communicatie is erg moeilijk Fred

Redactie

Fred, hoe lang het gaat duren staat letterlijk in de tekst hierboven.