skip to main content
Deel fietspad Amstelveenseweg 3 weken dicht

Voor al deze werkzaamheden geldt één omleidingsroute voor fietsers: via het IJsbaanpad, het Piet Kranenbergpad en het Skûtjespad. Ook de Jachthavenweg is weer open voor fietsers. Voetgangers kunnen wel altijd langs de werkzaamheden aan de Amstelveenseweg en ook bus en metro blijven gewoon bereikbaar. We zetten verkeersregelaars in om het langzaam verkeer in goede banen te leiden. Houd er verder rekening mee dat de fietsenstallingen aan het Burgerweeshuispad en bij de ingang van de metro tijdens de werkzaamheden zijn opgeheven.

Omleidingsroute voor fietsers tussen 4 en 22 november

Wat gaan we doen?

Aan beide zijden van de voetgangersoversteek, bij de metro-uitgang, leggen we drempels aan. Dit omdat snorfietsen hier nog steeds op het fietspad rijden en hun snelheid te hoog is. Ter hoogte van de bushalte bij metrostation Amstelveenseweg leidt dit tot gevaarlijke verkeerssituaties voor overstekende voetgangers. Tegelijkertijd leggen we de blindegeleidelijnen opnieuw aan. Het fietspad krijgt een nieuwe laag asfalt. Het werk wordt in onze opdracht uitgevoerd  door aannemer KWS.

Verleggen kabels

Maar we gaan meer doen. We proberen zoveel mogelijk werk met elkaar te combineren, om zo de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. Zo moeten in hetzelfde fietspad moeten voor het project Zuidasdok datakabels worden verlegd van het fietspad naar het trottoir. Die liggen dan niet meer in de weg voor de toekomstige werkzaamheden van bouwcombinatie ZuidPlus. Het verleggen van de kabels wordt uitgevoerd door aannemer VolkerWessels Telecom. Het herstellen van de verharding doet KWS, die is daar immers toch al mee bezig.

Burgerweeshuispad

Ook in het Burgerweeshuispad verleggen we kabels. Het Tripolis-complex wordt herontwikkeld en aan Zuidas de taak de ondergrondse infrastructuur te verleggen. Het Burgerweeshuispad is vanaf maandag 4 november tussen Sporthallen Zuid en de Amstelveenseweg afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Ontwikkeling Tripolis

Ter voorbereiding op de toekomstige ontwikkeling van Tripolis passen we het fiets- en voetpad aan langs de Amstelveenseweg. De trottoirbanden en het fietspad worden aangepast, zodat het in de toekomst mogelijk is het werkterrein te ontsluiten. Dit ontlast het IJsbaanpad. Deze werkzaamheden gaat G&S Bouw uitvoeren. Voor het snoeien van een boom en het aanpassen van de band langs de rijbaan, sluiten we buiten de spits één rijstrook af. Dit duurt een paar dagen.

Geef uw mening

ruud

waarom geen nood rijwielpad op het gras voor het voormalige burgerweeshuis, de fietser hoeft dan nauwelijks om te rijden

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Ruud, excuus voor de late reactie. Als je een tijdelijk fietspad aanlegt over het gras, rijdt de fietser uiteindelijk toch tegen de afsluiting aan. Daarom biedt dit geen kortere oplossing. Een omleiding is dan alsnog nodig.