skip to main content
Praten over Verdi: ‘Ik hoop dat dit geen wassen neus is’

Hoewel Verdi zelf maar 60 hectare beslaat en er niet veel mensen wonen, betekent dat niet dat de betrokkenheid minder groot is tijdens de conferentie. Sterker nog: juist omdat dit gebied jarenlang een soort verborgen Amsterdamse parel vormde, zitten de bewoners niet allemaal te wachten op de veranderingen. Wij gaan Verdi ontwikkelen, met als uitgangspunten verbinden, vergroenen en verdichten. Vragen als ‘is het dan gedaan met onze rust?’ en emoties als ongeloof (‘echt niet dat dat vergroenen gebeurt’), passeren meerdere malen de revue. Gelukkig is er ook ruimte voor gezonde discussie, wederzijds begrip en het doel van de conferentie: een open zoektocht naar gezamenlijke oplossingen.

Niet over één nacht ijs

Tijdens de gebiedsconferentie konden bewoners en belangstellenden zich opgeven voor 5 verschillende workshops. Edwin Welsink bezocht op woensdag ‘Recreatie en kwaliteit van leefomgeving’ en op donderdag de workshop ‘Mobiliteit’. Als bestuursvoorzitter van de in Verdi gelegen watersportvereniging De Koenen, maar ook als recreant, bezocht hij alle bijeenkomsten die we tot dusverre over Verdi organiseerden. ‘Het was natuurlijk wachten op ontwikkelingen vanuit de gemeente. Zelf ben ik van mening dat je dan het best kunt aanhoren wat de plannen zijn, in plaats van dat je meteen de hakken in het zand zet. Ik moet zeggen dat ik aanvankelijk wat sceptisch was, maar dat ik inmiddels wel het gevoel heb dan we naar elkaar luisteren en dat de gemeente niet over één nacht ijs gaat.’

De bewoners van Verdi zijn zeer betrokken

Iets moois

‘Sterker nog: ik denk dat hier in Verdi iets moois kan ontstaan. Het is niet realistisch om te denken dat hier nooit wat gaat veranderen, maar het is wel belangrijk dat de ontwikkelingen op de juiste manier plaatsvinden met respect voor de bewoners, flora en fauna.’ Iedereen is het er over eens dat Verdi geen pretpark moet worden en dat er goed nagedacht moet worden over parkeerfaciliteiten voor zowel fiets als auto. ‘Het lijkt me goed als het gebied toegankelijker wordt en meer mensen kunnen genieten van al het moois dat Verdi te bieden heeft, maar het moet hier niet volledig aangeharkt worden. Dan is de charme weg.’

Geen horeca

Ook Kristel Nijssen was van de partij en wilde vooral worden bijgepraat over rust versus de ontwikkelingen in Verdi. ‘Voor mij staat voorop dat het groen dat er nu is op zijn minst behouden blijft.’ Nijssen maakt als fervent zwemmer graag gebruik van de Nieuwe Meer. ‘Ik hou van dit gebied, dus het gaat me heel erg aan het hart wat hier gebeurt. Maar ik ben hier vooral als bestuurslid van de Vrienden van het Amsterdamse Bos, een stichting die zich inzet voor het behoeden en behouden van dit bijzondere stuk Amsterdam. Het Elzenbos bijvoorbeeld, moet een ervaring blijven voor flora en fauna en voor rustige recreanten.’ Een mogelijke oplossing voor meer toegankelijkheid ziet ze wel in de natuurlijke kronkelpaden rondom het bosje, maar bijvoorbeeld niet in de toevoeging van horeca. ‘Wat mij betreft is er al genoeg horeca in de buurt. Bovendien kun je hier perfect picknicken en zijn er voldoende faciliteiten om de boel netjes achter te laten. Ik ben er dus niet tegen om dit gebied aantrekkelijker en toegankelijker te maken, mits het gebeurt binnen bepaalde kaders.’

Aan ideeën geen gebrek

Broekzak

Carel Jongerius kent Verdi als zijn broekzak: ’35 jaar geleden maakte ik kennis met het gebied toen mijn kinderen hier op de watersportvereniging gingen. Iets later – zo’n 16 jaar geleden – kregen we een boothuis dat net achter het Elzenbos ligt. In de zomer zijn we hier nu vaker met de kleinkinderen. Dat maakt dus dat drie generaties Jongerius van de rust van Verdi genieten.’
En als het aan Jongerius ligt, blijft dat ook zo. ‘Wat mij betreft blijft het een gebied waar het draait om watersport. Er zijn hier in de buurt genoeg plekken die al ontwikkeld zijn, zoals de omgeving van Spa Zuiver en de Bosbaan. Daar kun je veel beter grotere groepen mensen ontvangen.’ Jongerius maakt zich vooral hard voor het behoud van groen – ‘Weet je hoelang het duurt voordat een boom weer op lengte is?’ – en kleinschaligheid. Wel is hij wat achterdochtig als het om dit soort bijeenkomsten gaat. ‘Ik hoop echt dat er naar ons geluisterd wordt en dat dit geen wassen neus is.’

En nu?

Wat gaan we doen met de ideeën, meningen en oplossingen die werden aangedragen? Omgevingsmanager Maarten van Ettekoven: ‘Voor ons project is het van belang om inzicht te krijgen in wat de gebruikers van het gebied nu echt belangrijk vinden en waarom. Daarnaast hebben de deelnemers ons tijdens de gebiedsconferentie veel ideeën en suggesties aangereikt. Het ene idee is uiteraard beter uitvoerbaar dan het andere, maar uit alle suggesties blijkt betrokkenheid. Daar hebben we wat aan. Aan ons vervolgens de uitdaging om de plannen daarmee te verrijken waar mogelijk.’ Tijdens de volgende bijeenkomst presenteren we aan bewoners en belangstellenden hoe we dat gedaan hebben. We houden u op de hoogte.

Geef uw mening

JOYze hoogland

NIET meer voorgekauwde consumptie

JOYze hoogland

Gelukkig meer persoonlijke verhalen en ervaringen van mensen die hier al jaren van genieten. En geen horeca, net meer consumptie voorstaan. Dit doet me goed