skip to main content
Vergroening van het noordwestelijk deel van Verdi

‘Ik begrijp de zorgen van bewoners’, zegt landschapsarchitect Kim Kool. ‘Wanneer er ontwikkeld wordt op een plek, lijkt het vaak alsof er alleen maar bebouwing wordt toegevoegd. Maar ook wij zien de waarde van dit bijzondere en groene stukje Amsterdam. Ik denk dat dit ook blijkt uit de investeringsnota Verdi deelplan 2 die nu ter inzage ligt.’ Dit deelplan gaat over de ontwikkeling van het gebied tussen De Nieuwe Meer, het Boeierspad, de Amstelveenseweg en het Olympisch Stadion. Kool onderstreept het belang van het groene landschap rondom Sportpark de Schinkel, de Sportas en het behoud van zo veel mogelijk goede bomen. ‘Dit zijn juist de kwaliteiten die ervoor zorgen dat dit gebied aantrekkelijk is om er te willen wonen, werken of recreëren. Die wil je dus niet kwijt.’

Kaartje plangebied Verdi

Grote rol

In de toekomstige ontwikkeling van Verdi is daarom een grote rol weggelegd voor het groen. Kool: ‘Naast dat er woningbouw gepland staat, is het verbeteren van het bestaande groen en het toevoegen van duurzaam groen een speerpunt. Dit groen bestaat uit grassen, bollen, vaste planten, heesters en bomen. Ze krijgen goede en gezonde groeiplaatsen die goed te onderhouden zijn. Daarnaast willen we de sportaccommodaties groener inrichten en beter bereikbaar en toegankelijk maken.’

Groen groener maken

Hoe maak je groen groener? Kool geeft een voorbeeld. ‘Stel je hebt een grasveld. Dat is groen. Als we hier een bloemmengsel en bomen aan toevoegen, dan neemt het aantal vierkante meters groen niet toe, maar de kwaliteit wel. Door meer typen groen toe te voegen kan de biodiversiteit ook toenemen. Dit noemen we vergroenen. Dit zorgt er daarnaast voor dat een plek er aantrekkelijker uitziet, waardoor mensen het groen sterker beleven.’

Groen vergroenen

Verbeteren

Naast de mooie groene plekken binnen Verdi, zijn er ook groene stukken die er wat rommelig uitzien, waardoor ze een onveilig gevoel kunnen geven. Kool: ‘Er is nu groen dat niet wordt beheerd of min of meer uit zijn voegen groeit, zoals de Japanse Duizendknoop langs het Piet Kranenbergpad. Deze plekken willen we verbeteren. Dus hoewel in Verdi ruimte komt voor woningen, kantoren en voorzieningen, hechten we eraan om het groene karakter van het gebied te waarborgen.’

Conceptgroen deelplan 2 Verdi

Groen en sportief ontwikkelen

Met de komst van de woonwijk transformeert het Piet Kranenberg­pad bijvoorbeeld van smalle groenverbinding naar brede groene parkstrook, met een diversiteit in beplanting en plekken om te spelen, sporten en verblijven. Bij Sportpark Zuid, waar het Frans Ottenstadion, het Witte huis en drie tennisclubs zijn gevestigd, is ook nog veel winst te behalen. ‘We willen deze plek verder ontwikkelen tot een toegankelijk wan­delgebied, zonder dat de bestaande verenigingen verdwijnen uiteraard. Hoe we dit precies gaan doen en hoe we sportelementen in dit plan meenemen, zijn we nu aan het onderzoeken.’

Geef uw mening

Lieneke Meurs

Al jaren tennis ik in de winter in het Frans Otten Stadion. Op de fiets erheen met bijna altijd zuidwesten wind tegen. Sinds de bomen langs de straat zijn weggehaald en vooral door het nieuwe hotel is er enorm veel windhinder vanaf de rotonde voor het hotel. Ik hoop dat vergroenen hier ook iets aan kan doen!

Jan

Het zou mooi zijn als je ook langs de sportvelden kunt wandelen en er routes doorheen lopen. Het is anders niet als publiek toegankleijk groen te zien

Cyril

Over Piet Kranenbergpad gesproken ... wat als er nu iets minder academisch gepland, gedacht, geschreven, geadviseerd, en gerapporteerd wordt? En we met het gespaarde geld systematisch de muren en geluidswal van de onderdoorgang A10 vrij van graffiti houden?

Rolpos

Die graffiti kan amders best wel mooi zijn.