skip to main content
Onderzoek naar mobiliteit in coronatijd

Meedoen kan hier. Sinds 2014 voeren we namens de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas mobiliteitsonderzoeken uit door middel van een enquête. Normaal proberen we uit het onderzoek af te leiden hoe we de bereikbaarheid van Zuidas kunnen verbeteren, aangezien het ieder jaar drukker wordt. Maar dit jaar ziet het anders uit: zelfs in de spits is het makkelijk om 1,5 meter afstand te houden en waar het normaal gesproken rond lunchtijd druk is in de Claude Debussylaan zijn de horecazaken nu grotendeels leeg. ‘Niettemin is ons onderzoek er niet minder nuttig om’, benadrukt analyticus en medesamensteller van het onderzoek Johan Feld.

Anders dan anders

‘De hoofdvraag is dit jaar niet langer hoe we de drukke Zuidas op een prettige en duurzame manier bereikbaar houden, de hoofdvraag is nu bijvoorbeeld hoe we Zuidas zo bereikbaar houden dat mensen het in ieder geval coronaproof vinden om hier te komen’, zegt Feld. ‘En als blijkt dat dit niet zo is, dan kunnen wij – de gemeente, werkgevers en het openbaar vervoer – daar op anticiperen en verbeteringen aanbrengen.’ Maar voor die verandering is eerst signalering nodig. ‘Pas als we weten wat de voorkeuren en afwegingen omtrent mobiliteit anno 2020 zijn, kunnen we de benodigde maatregelen nemen.’

We zetten in op de fiets

Veilig

In voorgaande jaren leidden de uitkomsten onder andere tot maatregelen die fietsen en comfortabel OV-gebruik bevorderen en files zo veel mogelijk verminderen. Feld: ‘Waar je aan moet denken is het faciliteren van meer fietsparkeerplaatsen en e-bikes, maar ook werkgevers die hun vergaderzalen pas vanaf 10 uur ’s ochtends openstellen om de druk op de spits te verminderen. Vooral met dat laatste zijn we bezig geweest; kleine aanpassingen die ervoor zorgden dat de stroom mensen naar Zuidas beter verspreid werd om het drukke station te ontlasten.’

Vragenlijst aangepast

Nu het station niet meer zo druk is, hebben we de vragenlijst aangepast. Feld: ‘We willen nu bijvoorbeeld graag weten hoe mensen het thuiswerken ervaren en of ze überhaupt nog naar Zuidas reizen en in welke situaties ze dat doen. Uiteraard willen we dan ook weten hoe mensen naar Zuidas reizen. Nemen ze nu bijvoorbeeld toch vaker de auto? En als we wel weer gewoon naar kantoor mogen, verwachten mensen dan toch vaker thuis te blijven werken? Dat willen we allemaal graag weten.’ Als iedereen zegt dat de auto nu enorme uitkomst biedt, dan is dit overigens niet iets wat we in de toekomst zullen aanmoedigen. ‘Daar zijn de maatregelen niet op gericht, nee. Er zijn zoveel meer gezonde en duurzame manieren om naar Zuidas te komen, daar ligt onze focus.’

Maak kans op € 100

We zouden het erg waarderen als u meedoet aan de enquête. Er staat ook iets tegenover uw deelname: als u de enquête invult maakt u kans op een van de 5x €100,- reistegoeden met Amaze. De Amaze app gaat begin 2021 live. Vanaf dan kunt u uw reis van, in en naar Zuidas met deelfiets, deelscooter, deelauto, taxi en OV in één app plannen, boeken en betalen. Daarnaast verloten we onder de deelnemers 5 ‘Zuidas in box’ pakketten met het beste van de ondernemers in Zuidas. Deze worden ter beschikking gesteld door Hello Zuidas.

Geef uw mening

J. Homan

Hoezo is met OV of (electrische ) fiets naar werk komen altijd duurzamer dan met de auto ? ; stel je spreekt straks met twee collega’s met die dag dezelfde werktijden ( die je waarschijnlijk al veel minder ziet door veel meer thuiswerken nu en in de toekomst) af om de twee dagen per week dat op kantoor op de Zuidas wordt gewerkt met zijn drieën ( zeg vanuit Breukelen) met een elektrische auto naar werk te rijden. Waarom zou dit moeten worden ontmoedigd en is dit niet duurzaam , of is het anti auto denken bij de Amsterdamse beleidsambtenaren er al zo diep ingesleten dat ze niet meer nuchter en pragmatisch kunnen denken ?

Peter

Vermoedelijk zijn de suggestie al voorgekookt door ambtenaren ,ieder nieuw idee vinden ze mooi maar worden bewaard voor later Succes