skip to main content
EDGE Stadium uitgebreid en opgeknapt

Toen EDGE Stadium in 2000 werd opgeleverd onder de naam ‘Forum’ was het gebouw top of the bill. Zuidas had nog nooit zo’n duurzaam gebouw mogen verwelkomen. De bewoner won er tal van prijzen mee. Inmiddels zijn we 20 jaar verder en is Loyens & Loeff net verhuisd naar Hourglass. Zowel de ontwikkelaar van het gebouw, EDGE, als de eigenaar, Allianz, zagen nu een mooie kans om het gebouw van een upgrade te voorzien. In november 2022 voldoet EDGE Stadium dan weer helemaal aan de duurzaamheidseisen van deze tijd – en meer dan dat. Tegelijkertijd wordt het gebouw uitgebreid en vinden er binnenin het gebouw vernieuwingen plaats, waardoor er straks volgens de standaarden van nu kan worden gewerkt.

Het gebouw nu

Recht tegenover

Bernadette Potters, ontwikkelmanager EDGE, kijkt uit naar dit project waarvan de uitvoering eind 2020 is gestart en waar ze vanaf het begin bij betrokken was. ‘Omdat we vaker samenwerken met Allianz hebben we onze ideeën voor de vernieuwing van EDGE Stadium op een wat onconventionele wijze gepitcht. Toen we hoorden van de verhuizing van Loyens & Loeff, zijn we zelf al gaan kijken wat er mogelijk was. Het gebouw inspireerde enorm, omdat we er met EGDE recht tegenover zitten. Een brainstorm leidde tot diverse ontwerpen en toen Allianz op bezoek kwam voor een ander gezamenlijk project hebben we deze ontwerpen voorgelegd. Deze vielen in goede aarde en na overleg met de gemeente werden de plannen concreet.’

Artist impression van het atrium

Vertaalslag

Het idee is om de unieke identiteit en uitstraling van het gebouw te behouden. Potters: ‘We maken alleen wel een vertaalslag naar een 2.0 kantoor dat jaren mee kan. In 2000 waren gebouwen bijvoorbeeld veel minder transparant. We zullen het middelste gedeelte daarom voorzien van een nieuwe glazen gevel. Hierachter blijft het bijzondere koperkleurige ‘hart’ nog steeds zichtbaar, maar oogt het gebouw een stuk toegankelijker. Ook zullen we de hoge stoep die er nu ligt, letterlijk en figuurlijk laagdrempeliger maken.’ Zowel de vleugels als het middelgedeelte gaan een stukje de lucht in om het gebouw uit te breiden, zonder dat de eenheid van de buitenkant verloren gaat. Op beide vleugels komt er 1 verdieping bij, het middelste gedeelte wordt voorzien van twee extra lagen. De rest van de uitbreiding zal aan de binnenkant plaatsvinden. In totaal wordt het kantoor ongeveer 1/3 groter.

Artist impression kantoorruimte

Rondom het atrium

De uitbreiding van oppervlakte aan de binnenkant zal met name rondom het atrium plaatsvinden. ‘Hoe prachtig het ook is, het is ontzettend groot. Het is nu een ruimte waar je je ietwat verloren kunt voelen. Door de vleugels hier wat naar binnen te trekken en te verlengen, wordt het atrium kleiner en intiemer. Het is dan nog steeds een mooie, open ruimte, maar wel een die uitnodigt om rustig te overleggen, een kopje koffie te drinken bij de toekomstige centrale bar of om nieuwe mensen te ontmoeten. Daarnaast zullen we veel groen aanleggen om het nog aantrekkelijker te maken.’

Wandelend vergaderen

Ook aan een andere indeling van het kantoor wordt gewerkt. ‘Twintig jaar geleden was het gangbaar dat bijna iedereen een eigen kantoor had of dat je met je team een kamer deelde. Dat is niet meer van nu. Daarom willen we grote open ruimtes creëren waar je kunt flexwerken en verschillende soorten ruimtes creëren voor verschillende manieren van werken. Het is nu ook niet meer de bedoeling dat er één grote huurder komt, maar juist dat er een mix komt van van start-ups, scale-ups en grotere organisaties.’ Een andere belangrijke aanpassing is het integreren van ruimtes waar je even kunt sporten of wandelend vergaderen. En – eigentijdser wordt het niet – EDGE Stadium wordt volledig virus-verantwoord ingericht. ‘We leggen de nieuwste ventilatiesystemen aan en we zorgen ervoor dat je altijd veilig kunt werken in het gebouw.’

Artist impression bij de entree

Hergebruik

Wat Potters graag wil benadrukken, is dat duurzaamheid ook bij het bouwproces een grote rol zal spelen. ‘Eigenlijk was dat al zo in de ontwerpfase van de vernieuwing, waarbij we altijd zijn uitgegaan van het bestaande gebouw en zo zorgen dat zo min mogelijk materiaal verloren gaat. Ook worden bijvoorbeeld de bestaande atriumpuien verplaatst en het materiaal van de bestaande kolommen in de nieuwe kolommen hergebruikt.’ Zaken die tijdens de bouw niet voor hergebruik geschikt zijn, zullen door EDGE op Beelennext.nl gezet worden. ‘Dit is een soort marktplaats voor gebruikte bouwmaterialen die nog heel goed kunnen worden ingezet bij andere projecten. Door op deze duurzame manier te werken willen we als EDGE niet alleen iets nieuws aan Zuidas toevoegen, we willen vooral behouden wat al goed was.’ Met het oog op de start van de bouw wordt nu een keet van twee verdiepingen op pontons in het Zuideramstelkanaal gerealiseerd. Deze blijft tot eind 2022 staan.

Geef uw mening

Wietske

Wat een mooi project!