skip to main content
Huurwoningen op de plek van British School

De woningbouwontwikkeling bevindt zich in het beginstadium, dus veel details hebben we nog niet. Wel zijn we in gesprek met een woningcorporatie. Die zal er sociale huurwoningen en mogelijk ook huurwoningen in het middensegment bouwen. Hoeveel en in welke verhouding weten we nog niet. Maar in ieder geval gaan we betaalbare woningen aan de stad toevoegen. Als de samenwerking met de woningcorporatie definitief rond is, zullen we samen een plan uitwerken. Een voordeel is dat het huidige bestemmingsplan woningbouw al toestaat. Het idee is om op de begane grond ruimtes te creëren voor maatschappelijke voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs of andere buurtfuncties.

The British School

Wissellocatie

Het plan om op de kavel van de British School woningen te bouwen ligt er al een tijdje. Omdat nogal wat Amsterdamse scholen aan renovatie toe zijn, kwam het gebouw van de British School in beeld als wissellocatie voor deze scholen. Na onderzoek is uiteindelijk voor een andere wissellocatie gekozen. Daardoor kunnen we nu alsnog verder met de woningbouwontwikkeling.

Geef uw mening

Laura

Komen hier ook koopwoningen beschikbaar?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Hi Laura, er komen op deze plek alleen huurwoningen. Op veel andere plekken in Zuidas komen we koopwoningen. Op de pagina ‘wonen in Zuidas’ op deze website lees je hierover meer i formatie.

Ferry

Zijn er concrete bouwplannen beschikbaar zodat een indruk ontstaat hoe het project er uit komt te zien en of dit qua uitstraling overeenkomt met de Fred (88 t/m 92)

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Ferry, we zitten nog helemaal in het beginfase van deze ontwikkeling. Er is nu nog geen ontwerp voor de woningbouw. Als de samenwerking met de woningcorporatie definitief is, gaan we het plan uitwerken. Hou onze website in de gaten voor meer informatie hierover. Omwonenden worden uiteraard ook persoonlijk op de hoogte gehouden.

Nicole

Wanneer sluit de British School?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Nicole, De British School verhuist in de meivakantie naar de nieuwe locatie.

Melle

Ha marlies, fijn dat jullie via deze website ons zo goed op de hoogte houden! Ik lees in de indicatieve uitvoeringsplanning zuidas 4e kwartaal 2020 (die je ook op jullie zeer informatieve site kunt vinden) dat de indicatieve planning voor de kavel van de british school als volgt is: Sloop: 3-6 2022 tot 25-8-2022 Bouwrijp maken: 26-08-2022 tot 20-10-2022 Bouw sociale woningen: 21-10-2022 tot 18-1-2024. Maar die planning is al weer 4 maanden oud. Is dat nog steeds de planning? Of schuift de weer een beetje op? En kunnen jullie de nieuwe indicatie uitvoeringsplanning van 1e kwartaal 2021 ook online zetten? Dan blijven we goed op de hoogte. Hartelijk dank!

Annick | Amsterdam Zuidas

Beste Melle, Ze zijn online gezet. Je vindt het in de bibliotheek en bij Over Ons.

Don quichotte

Goede vrienden , er is ook in Amsterdam een college doctrine , parallel aan het Haagse gesjoemel,er wordt veel achter gehouden ,helaas In iedere stadswijk zijn de plannen aan de bewoners dan wat er uiteindelijk wordt gepresenteerd en al is ge-accordeerd in de Raad Het blijf slecht

M. Huisman

Welke mogelijkheden zijn er wel om als bewoners in de buurt zienswijzen kenbaar te maken dan wel een stem te hebben bij de verdere ontwikkelingen?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste M. Huisman, er is alleen formele inspraak mogelijk bij de omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt aan het eind van het traject aangevraagd en wordt dan ter inzage gelegd. Wij willen de omgeving echter zeker in een eerder stadium bij het plan betrekken. Hoe we dat kunnen gaan doen, werken we de komende periode uit. Hier komen we nog op terug.

Andreas

- Gemeenten luiden de noodklok omdat ze een stortvloed aan asielzoekers met verblijfsstatus moeten huisvesten. De druk op toch al schaarse huurwoningen is zelfs zo groot dat gescheiden ouders worden doorverwezen naar de daklozenopvang. In 2021 moeten naar verwachting 27.000 statushouders worden ondergebracht, waarvoor bijna 16.000 extra huizen nodig zijn - Een artikel uit de krant. Dit is inmiddels bekend maar dit mag niet alles bepalend zijn waarin een hoofdstad, met de dynamiek van een metropool en de ambitie tot verdere ontwikkeling van de zuidas, de plicht heeft tot het bieden van gepaste woonruimte. Voor zowel permanent vestigen (koop) als bepaalde tijd (vrije sector huurwoningen). Wordt hiermee, bij de besluitvorming tot invulling van het reeds bestaande bestemmingsplan rekening gehouden?

Don Quichotte

Bereid je voor op een centrum voor ongedocumenteerden en asiel zoekers ,vermoedelijk ligt dit plan al pan klaar bij dit groene college , inspraak is niet mogelijk , helaas

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Don, het plan voor deze kavel is om hier reguliere huurwoningen te realiseren. Een wooncentrum of iets dergelijks voor specifieke doelgroepen zit niet in de planning op deze locatie.

Ferry van Schoonhoven

De gemeente kondigt een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan. Dat kan in een bewonersbrief, een huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente. Is het mogelijk dat wij, als bewoners van de Fred en tevens buren van de locatie British School hierover worden geïnformeerd. Graag zou ik het ontwerpbestemmingsplan inzien (verplichte periode van 6 weken) alvorens hierover een besluit wordt genomen. Hierdoor word ik in de gelegenheid gesteld mijn 'zienswijze' kenbaar te maken aan de gemeenteraad en mocht ik het niet eens zijn met het besluit van de gemeenteraad, dan kan ik beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Ferry, het bestemmingsplan staat op deze plek al woningbouw toe. We gaan het bestemmingsplan dan ook niet aanpassen, we blijven binnne de contouren van het huidige bestemmingsplan.

Ferry van Schoonhoven

De gemeente kondigt een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan. Dat kan in een bewonersbrief, een huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente. Is het mogelijk dat wij, als bewoners van de Fred en tevens buren van de locatie British School hierover geïnformeerd worden. Graag zou ik het ontwerpbestemmingsplan inzien (verplichte periode van 6 weken) alvorens hierover een besluit wordt genomen. Hierdoor wordt ik in de gelegenheid gesteld mijn 'zienswijze' kenbaar te maken aan de gemeenteraad en mocht ik het niet eens zijn met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt ik beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Frits

"Betaalbare huurwoningen" of sociaal/ goedkoop? Betaalbare KOOP appartementen voor starters, daar is pas echt behoefte aan!