skip to main content
Onderzoeksgebouw VU heeft diepwanden

Hoewel bouwplaatsmanager Eric van Nes al langer meeloopt in Zuidas – hij was betrokken bij de bouw van 2Amsterdam en het O|2 labgebouw – had hij niet eerder te maken met de aanleg van diepwanden. Als het klaar is in 2023, vindt in het gebouw onderzoek plaats met zeer gevoelige microscopen met lasers. ‘Onze opdracht is om een gebouw neer te zetten dat de uitkomsten van onderzoeken niet beïnvloedt. Dit betekent dat het onderzoeksgebouw een zeer hoge mate van stijfheid moet hebben en moet worden afgeschermd tegen trillingen en bewegingen van buitenaf. En dat is best een uitdaging in een gebied als Zuidas, dat bepaald geen niemandsland en volop in ontwikkeling is.’

Artist impression Onderzoeksgebouw

Extra schild

Het nieuwe onderzoeksgebouw bestaat uit twee delen: een hoog deel voor onderwijs en een laag deel voor onderzoek. Dit lage deel moet dus trillingsvrij zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, waren de grondwerkzaamheden zo belangrijk. De diepwanden fungeren als extra schild om de kelder van het lagere gebouw heen. Van Nes en zijn mensen groeven rondom het toekomstige gebouw een u-vormige sleuf, van in totaal 120 meter lang, 1 meter breed en maar liefst 25 meter diep. Om te voorkomen dat de sleuf zou instorten, moesten ze de uitkomende grond meteen vervangen door een soort vloeibare klei. Vervolgens lieten ze wapening in deze vloeibare klei zakken. Daarna konden ze er beton in storten, terwijl ze ondertussen de vloeibare klei wegpompten. Zo ontstond de diepwand, die voorkomt dat trillingen van de hoogbouw en van verkeer op de De Boelelaan doordringen tot de laagbouw.

Vanaf het nieuwe universiteitsgebouw

Storten vloer begane grond

De diepwanden vormen in combinatie met de aangebrachte damwanden de bouwkuip waarin inmiddels fundering en een kelder is aangelegd. ‘In de bouwkuip werken we nu verder aan de ruwbouw van de kelder. De volgende mijlpaal is in het voorjaar: dan storten we de vloer van de begane grond. Daarna kunnen we de hoogte in en dan zie je de contouren van het gebouw tot leven komen.’

Alle zaken overzien

De logistieke beperkingen die bouwen in Zuidas met zich meebrengen vindt Van Nes uitdagend. ‘Je moet constant alle zaken overzien. Als je even wat vergeet, kan dat grote gevolgen hebben.’ Als voorbeeld wijst Van Nes op de twee torenkranen die aan weerszijden van het bouwterrein staan: ten oosten en ten westen. ‘In een ideale situatie hadden we ze ten noorden en zuiden geplaatst, zodat je een kraan hebt voor de hoogbouw aan de kant van de De Boelelaan en een aan de achterkant waar de laagbouw komt. Maar vanwege de aanvliegroute van de traumahelikopter van het Amsterdam UMC was dat niet mogelijk. Dan richt je het bouwterrein dus zo in dat het ondanks deze beperking toch werkt. Maar dit zijn wel zaken waar we ver van tevoren over na moeten denken.’

Werken in de kelder

Kenniskwartier

Het nieuwe onderzoeksgebouw komt in de nieuwe buurt Kenniskwartier – of Innovation District – die Zuidas ontwikkelt in samenwerking met de VU en het Amsterdam UMC. Dit gebied ligt ten zuiden van de A10, tussen de Parnassusweg/Buitenveldertselaan, de Amstelveenseweg en de A.J. Ernststraat. In het Kenniskwartier komen circa 2.700 woningen, ruimte voor kennisgerelateerde bedrijvigheid, een basisschool, cultuur en horeca. Het wordt een buurt waar gezondheid, wetenschap en ondernemerschap samenkomen.

Geef uw mening

Marjon

Wat heeft hier vroeger voor gebouw gestaan?

Bert Bus

Er stond vroeger geen gebouw.Het was een voetbalveld van RAP.

Anne

Er stond geen gebouw op het terrein ,het was een complex van de Amsterdamse schooltuien . (Er stond een 1 woning en leslokaal op .)

Fred van Ommeren

Hoop dat trillingsvrij goed lukt. Het nieuwe RIVM-gebouw in Utrecht was/wordt pas nu veel extra en zeer dure aanpassingen trillingsvrij. We leven hier in het Westen in een "moeras" hè....