skip to main content
Vergunning verleend voor kunstwerk Virtual Fountains

Op 26 februari 2021 maakten we bekend dat het ontwerp voor het pleintje op Europaplein-Oost definitief is. We lieten toen ook weten dat er voor het kunstwerk Virtual Fountains, dat een plek op het plein krijgt, een omgevingsvergunning was aangevraagd. Deze vergunning is op 5 maart 2021 verleend.

Virtual Fountains

Het kunstwerk van kunstenaar Femke Schaap bestaat uit drie beeldengroepen, gemaakt van terrazzo gietsteen met Noors marmer. Tussen zonsondergang en zonsopkomst is op de stenen kunstwerken een projectie te zien van stromend water, die aansluit op de namen van de drie beelden: De Bron, De Waterval en De Fontein. Zo vormt het kunstwerk een virtuele fontein, waarbij het water verwijst naar de straatnamen van de Rivierenbuurt.

Artist impression

Bezwaartermijn en planning

Wanneer u het niet eens bent met de verlening van deze omgevingsvergunning, kunt u tot en met 16 april 2021 een bezwaarschrift indienen. Meer informatie en de bijbehorende stukken vindt u op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied. Volgens de planning start de aanleg van het nieuwe plein in september 2021 en is het in het voorjaar van 2022 klaar.

Geef uw mening

M.Algra, Face to Face Olympisch Kwartier

een kunstwerk met een hele geschiedenis: zie: Burgers en bestuur in Zuid botsen op klassieke wijze over kunst https://www.parool.nl/a-bad964cf

Bewoner

De hele buurt gaat hier op de schop om wateroverlast op te kunnen op vangen. Maar gelukkig krijgen er op termijn sā€™nachts een paar virtuele fonteinen bij .šŸ˜©

Don Giovanni

bezwaar maken heeft totaal geen zin , alle kaarten zijn reeds lang geleden geschud , zie ook de bezwaren die de bevolking maakt bij de SLOTERPLAS en Binnengasthuis , alle suggesties worden overboord gegooid nu maar hopen dat dit college na 17mrt een toontje lager gaat zingen en gaan luisteren maar dat is heel moeilijk voor deze mensen