skip to main content
OBA NEXT in Zuidas, een bruisende leer- en ontwikkelplek voor iedereen

OBA NEXT wordt in 2027 een plek waar in de ene zaal kinderen in de weer zijn met 3D printers om slimme oplossingen te bedenken en waar in een andere ruimte Amsterdammers met elkaar in debat gaan. Een plek die gonst van activiteit en samenwerking, waar je lezingen, workshops en trainingen kunt volgen. Waar iedereen welkom is om kennis te vergaren, elkaar te ontmoeten en zich te ontplooien. En, niet onbelangrijk: waar je nog gewoon een betaalbaar kopje koffie kunt halen. En dat allemaal om de hoek van station Amsterdam Zuid in Zuidas.

Ideale plek

Karim El-Khetabi – directeur van Giving Back en een van de organisaties die zich de afgelopen twee jaar heeft verbonden aan de komst van OBA NEXT – is enthousiast. En niet in de laatste plaats vanwege Zuidas als locatie. ‘Als Giving Back is het onze missie om culturele diversiteit in de top van het bedrijfsleven en de overheid te vergroten en om dit te bereiken koppelen we professionals aan jongeren en studenten die hen coachen. Zodoende weet ik dat er veel organisaties in Zuidas zijn die openstaan voor ontmoetingen en het delen van kennis. Wat dat betreft is Zuidas dus de ideale, fysieke plek voor OBA NEXT, waar (jonge) Amsterdammers de kans krijgen om met andere werelden kennis te maken.’

Kennis delen

Ook TechConnect is één van de maatschappelijke partijen die de komst van OBA NEXT omarmt en actief ondersteunt. ‘Wij hebben als doel om de komende jaren 50.000 extra mensen uit ondervertegenwoordigde groepen de tech-arbeidsmarkt te laten bestormen. Door met OBA NEXT een plek te creëren waar we mensen kunnen enthousiasmeren voor techniek en ICT én die kennis kunnen delen, komt dat doel dichterbij’, vertelt Ruben Nieuwenhuis, Managing Director van TechConnect. ‘En dit geldt natuurlijk ook voor kennis op andere gebieden dan de IT.’

Kenniskwartier

OBA NEXT zal zich vestigen in de buurt Kenniskwartier. Deze buurt ligt in Zuidas ten zuiden van de A10, aan de Mahlerlaan, tussen station Zuid en de campus van de Vrije Universiteit. In het Kenniskwartier worden onder andere 216 startersappartementen gerealiseerd, die in de toekomstige woontoren ‘Stepstone’ van Woningcorporatie De Key komen. En dit zijn nog maar de eerste van de 2.700 woningen die hier de komende jaren worden gebouwd. En daarnaast komt er natuurlijk ook ruimte voor kunst, cultuur, horeca en groen. Een belangrijke publieke voorziening als OBA NEXT sluit hier mooi bij aan en zal op haar eigen unieke manier een steentje bijdragen aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van Zuidas.

Locatie

Vervolg

Het college van B&W heeft ingestemd met het uitvoeringskrediet voor de bouw van de OBA NEXT als nieuwe locatie voor OBA en partners, een buurtkamer waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en een loket voor de buurt waar je terecht kunt voor verschillende vragen over zorg, welzijn, wonen en geldzaken. Ook komt er een grote, openbare ondergrondse fietsenstalling met 600 plekken. De gemeenteraad beslist 21 april 2021 over de voordracht van het college.

Geef uw mening

Mr. alcatraz

Let op : Groen Links wil zich nog laten geleden ,helaas , met dit projekt , hoop dat de raad het afkeurd want het volgende college wil dit allemaal niet, een Oba tussen Kantoor panden en zonder woningen , maar ze doen maar wat zonder er over na te denken

marn

Er komen bijna geen kantoren in het kenniskwartier. Daarnaast staat Oba oosterdok ook niet tussen woningen, toch een groot succes. Dan lijkt het logisch dat Oba next alleen maar een groter succes wordt.