skip to main content
Rapportage Zuidasdok en raming tekort

Met de halfjaarlijkse rapportage informeren de bestuurders over de voortgang van het programma in de tweede helft van 2020. Daarin is ook een raming opgenomen van het budgettekort. Dit tekort is nu in een externe review berekend op 1,2 miljard euro. Rijk en regio zijn in gesprek over een eenmalige extra budgetbijdrage, buiten de Bestuursovereenkomst uit 2012 om.

De halfjaarlijkse rapportage en de aanbiedingsbrief staan gepubliceerd in de bibliotheek.

Geef uw mening

jongkind

Een bekende architect heeft aangegeven dat het z.g. door de lucht bouwen a. de bouw veel sneller gaat, b. veel goedkoper is. c. en goed past tussen de vierkante bergen aan de zuidas. Maar ja luisteren is ook een vak!!!!!!

Een trein reiziger

Dat was toch te verwachten , dit enorme tekort ? Rekening is nu eenmaal niet de sterke kant van B&W, Uitgeven en meer huizen is belangrijker , nog een jaar en dan zal er een nieuwe wind gaan waaien

Amsterdammer

En Pietertje, is die drol die dwars zat nu weg?

Pieter Kuipers

En de overheid cq de belastingbetalers mogen weer hun portemonnaie trekken. En de baten gaan naar………?