skip to main content
Een nieuwe openbare ruimte in Vivaldi. Het duurt nog even maar dan heb je ook wat.

Gesprekken met de omwonenden

In de afgelopen maanden hebben we vele gesprekken gevoerd met een groot deel van de directe buren van de Barbara Strozzilaan, de Tomasso Albinonistraat, de Domenico Scarlattilaan en de Antonio Vivaldistraat. Voor een deel van deze straten is namelijk een nieuw ontwerp gemaakt. Een ontwerp waarin de auto plaats maakt voor meer groen; vandaar de naam de “Groene Lus”. We staan te popelen om de nieuwe openbare ruimte aan te leggen, mede gezien de vele positieve reacties. We hebben echter geduld nodig. In 2025 en 2026 is de daadwerkelijke herinrichting pas voorzien.

Concept 'Groene Lus'

Positieve reacties

In veertien 1-op-1 gesprekken en een digitale informatiebijeenkomst lichtten wij het nieuwe ontwerp van de “Groene Lus” toe. Normaal gesproken krijgen wij veel vraagtekens (en uitroeptekens) vanuit de buurt mee als we parkeerplekken willen verwijderen en iets aan de circulatie van het verkeer willen wijzigen. Een aantal twijfelaars en criticasters daargelaten, kregen we dit keer opvallend veel positieve reacties. Er was vooral begrip voor het feit dat er ook iets voor terug komt; namelijk een veel aantrekkelijker en een veel groenere buurt.

De meeste belanghebbenden die wij hebben gesproken, tonen begrip. Aan de ene kant vinden ze het toevoegen van groen aantrekkelijk en aan de andere kant snappen ze de keuze van Zuidas om auto’s zoveel mogelijk onder de grond te parkeren en daardoor het straatbeeld aantrekkelijker te maken. Ook omdat er al twee grote OV stations (Station Zuid en Station Rai) om de hoek liggen en de fietsafstand tot de rest van Amsterdam en Amstelveen prima is.   

Voor meer informatie: zie het verslag en de presentatie van de informatiebijeenkomst ‘De Groene Lus’ op 28 juni jl.

Geef uw mening

Aron

Trol Camillo is blijkbaar nog niet aan vakantie toe. Mooi plan verder. Maar liever wordt er iets gedaan om de gebouwen in gebied Vivaldi op straatniveau meer smoel te geven. Want groene overvloedige openbare ruimte alleen maken nog geen prettige levendige stad. Meer plintfuncties voor allen.

Don Camillo

LET OP: nu ligt er een plan maar tegen de tijd dat er meer vorm aan is zal er zeker een aanpassing komen zonder overleg met a.s. bewoners

Amsterdammer

Gaaaapppp!!!