skip to main content
Gemeenteraad stemt in met museum in oude rechtbank

In het gebouw waar vroeger de rechtbank in huisde, ontwikkelt de Hartwig Art Foundation op eigen kosten en voor eigen risico een internationaal museum voor hedendaagse kunst. De gemeente Amsterdam koopt hiervoor het gebouw van het Rijksvastgoedbedrijf en gaat dit kostprijsdekkend verhuren aan de stichting.

Cultureel aanbod

De gemeenteraad stelde kritische vragen, maar uiteindelijk bleek er brede steun voor het initiatief. De raad ziet het museum als een kans om het cultureel aanbod van de stad te versterken met een nieuw concept. Het museum wordt een plek waar vooral nieuwe hedendaagse kunst centraal staat. Het biedt jonge, veelbelovende kunstenaars werk- en expositieruimte.

Woningen en kantoren

Het besluit over de komst van het museum hing samen met de ontwikkeling van de grond waarop de tijdelijke rechtbank stond, die binnenkort wordt gedemonteerd. Hier komt een gebouw met woningen, kantoorruimte en een ondergrondse parkeergarage. De Nota van Uitgangspunten voor deze ontwikkeling, waarin de eisen en ambities zijn opgenomen, is eveneens door de gemeenteraad vastgesteld. Het Rijksvastgoedbedrijf is gestart met de verkoop van de grond via een openbare verkoopprocedure.

De oude rechtbank

Vervolg

De Hartwig Art Foundation werkt de komende tijd de plannen voor het museum verder uit. De gemeente en de Hartwig Art Foundation gaan bovendien werken aan de totstandkoming van een huurovereenkomst. De plannen moeten ook nog worden vertaald in een bestemmingsplan, die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. We houden u op de hoogte.

Geef uw mening

Alexander Bruijns

Prima, geweldig initiatief , goed voor de ontwikkeling van de stad. Ik houd me warm aanbevolen om er tzt tegen betaling een rondleiding te geven. SMB