skip to main content
Nieuwe afvalcontainers in de Wielingenstraat

Hiertoe heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid op 11 januari 2022 besloten. Het gaat om een voorlopig besluit. Dit betekent dat het plan nog kan veranderen. Bent u het oneens met dit besluit? Dan kunt u tussen 26 januari en 10 maart 2022 uw mening geven in de vorm van een zienswijze. U kunt uw zienswijze mailen naar contact@zuidas.nl, ter attentie van Thomas Bokeloh en onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit afvalcontainers Wielingenstraat’. Uiteraard kunt u uw zienswijze ook achterlaten bij de balie van het Stadsloket aan de President Kennedylaan 923, ter attentie van de omgevingsmanager Thomas Bokeloh. Wij kijken naar alle meningen. Als dat nodig is en kan, passen we het plan aan. Daarna neemt het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid een definitief besluit.

De nieuwe locatie van de afvalcontainers

Geef uw mening

Wil

1. Tot nu toe onduidelijk hoe de verdeling -papier,glas,rest- op de nieuwe centrale plaats zal zijn. 2. Dringend verzoek : Plaats ook een grote papiercontainer ( niet verzonken ) met 2 brede gleuven. Dit zoals halverwege de Deurloostraat tussen de Maasstraat en de Scheldestraat. Hard nodig voor karton. 3. Geef ook duidelijk aan waar grof vuil geplaatst mag worden en denk na over eventuele verdeling over een aantal vaste punten om ophoping te voorkomen; ook is het wellicht mogelijk om een of andere afrastering te plaatsen. Met vr. gr. : Wil

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, uw overige opmerkingen nemen wij mee in de behandeling van alle zienswijzen die wij ontvangen.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wil, er komen 5 nieuwe containers, waarvan 3 voor restafal, 1 voor papier/karton en 1 voor glas. De 3 containers voor restafval hebben een grotere inhoud dan de huidige vier afvalcontainers. Per saldo kan er in de nieuwe containers meer restafval gestort worden dan in de huidige situatie.

Matthijs

Ik vraag mij nog steeds af hoe ze met dynamisch inzamelen dan weten wanneer een goede leeg tijd is. Het toch geen smartafval bakken?

Klaas

Wat ik mij afvraag, wat heeft de Wielingenstraat met de Zuidas te maken. Net als wat heeft de aj ernststraat met de Zuidas te maken!

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Klaas, de Wielingenstraat en de A.J. Ernststraat vormen de grenzen van het gebied van de Zuidas. Omdat de vervanging en de verplaatsing van de containers in de Wielingenstraat gecombineerd wordt met het groot onderhoud aan de straat, nemen wij dit nu mee.

Linda

De vraag is alleen hoe vaak ze dan geleegd worden, want het worden er wel minder en ze zijn al steeds vol en het vuil ligt op straat. En wie er verantwoordelijk voor de containers zal zijn als ze alleen voor de ingang van de bedrijven staan?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Linda, De nieuwe containers zijn groter dan de huidige (ze gaan van 3,5m3 inhoud naar 5m3 inhoud). Amsterdam werkt er momenteel aan om dynamisch in te gaan zamelen. Dit betekent dat de containers straks niet meer op vaste momenten worden geleegd, maar op het moment dat het nodig is.