skip to main content
Tijdelijke bouwweg Prinses Irenestraat – Parnassusweg

De Prinses Irenestraat ondergaat een flinke transformatie. Een belangrijk onderdeel daarvan is de renovatie van het voormalige pand van de Amsterdam International Community School (AICS), aan de Prinses Irenestraat 59. Deze transformatie kondigden we eerder aan. Wanneer de omgevingsvergunning is verleend stript de aannemer het gebouw, waarna een eigentijds kantoorpand onder de naam PI59 zal verrijzen. De sloop- en bouwwerkzaamheden gaan voor hinder zorgen. Om die zo veel mogelijk te beperken en de veiligheid van de buurt te waarborgen, leggen we een tijdelijke verbinding aan voor bouwverkeer tussen de Parnassusweg en de Prinses Irenestraat.

Bouwterrein

Aanrijdend bouwverkeer, waaronder vrachtwagens, kan op deze manier vanaf de Parnassusweg rechts afslaan naar de Prinses Irenestraat (zie het kaartje hieronder). Nu is de verbinding tussen de twee straten er alleen voor tweewielers en voetgangers. Hier rijdt het bouwverkeer dan direct het bouwterrein van project PI59 op en kan het ook weer keren richting de Parnassusweg. De tijdelijke aansluiting voorkomt zo dat bouwverkeer door de Prinses Irenestraat van en naar het bouwterrein rijdt. Voor de aanleg van de bouwweg moeten we onder andere een betonnen wand doorbreken en het fietspad op dit punt verhogen.

De blauwe lijn is het bouwverkeer, de groene voor fietsers en voetgangers

19 tot en met 27 februari

We leggen de tijdelijke bouwweg aan in de krokusvakantie, tussen zaterdag 19 en zondag 27 februari 2022, omdat het qua verkeer dan wat rustiger is. Gedurende deze tien dagen is er geen fiets- of voetgangersverkeer mogelijk tussen de twee straten. Omrijden of omlopen kan dan via het Strawinskypad. Omwonenden kunnen doordeweeks vanaf 7:00 uur geluidshinder ondervinden, in de weekeinden is dat vanaf 9:00 uur. In de weekeinden kan de aannemer wel vanaf 7:00 uur het werk voorbereiden, maar dit zou geen geluidshinder mogen geven.

Slagbomen en verkeersregelaar

Na 27 februari kunnen fietsers en voetgangers weer doorsteken tussen de Parnassusweg en de Prinses Irenestraat. Twee slagbomen zullen dan voorkomen dat fietsers en voetgangers oversteken op het moment dat een vrachtwagen het bouwterrein op- of afrijdt. Een verkeersregelaar leidt het verkeer in goede banen. De tijdelijke bouwweg is nadrukkelijk alleen toegankelijk voor bouwverkeer en wordt ’s nachts voor alle verkeer afgesloten. Het gewone verkeer kan dus geen gebruik maken van de aansluiting.

UPDATE 1 maart: de werkzaamheden voor het aanleggen van de bouwweg hebben enige vertraging opgelopen. Het werk is afgerond op donderdag 3 maart om 19:00 uur. Tot dan blijft de omleiding voor fietsers en voetgangers gelden.

De Prinses Irenestraat richting Parnassusweg. Hier komt de bouwweg

Herinrichting Prinses Irenestraat

Nadat de transformatie van het pand aan de Prinses Irenestraat 59 compleet is, gaan we de Prinses Irenestraat onder handen nemen. Zo wordt onder andere de watervertragende groenstrook ter hoogte van de Goede Doelen Loterij verder doorgetrokken tot aan de Parnassusweg. Ook tijdens deze werkzaamheden zullen we de tijdelijke bouwweg gebruiken. Na afronding van de herinrichting van de straat brengen we de aansluiting tussen de Parnassusweg en de Prinses Irenestraat weer in oorspronkelijk staat terug. Dat is naar verwachting in 2024.

Geef uw mening

Hans

Sja 27 februari zou het klaar zijn. Maar het fietspad is nog steeds afgesloten en de bouwweg niet af zo te zien aan alles. Wanneer gaat het doorgaande fietspad van zuid naar noord aan de Parnassusweg weer open? Is irritant dit. Dank

Redactie | Amsterdam Zuidas

Beste Hans, onze excuses. Netwerkbeheerder Liander bleek aanvullende eisen te hebben met betrekking tot de sloopwerkzaamheden betonnenmuur/grondkering, met als gevolg dat de sloopwerkzaamheden langer hebben geduurd dan vooraf ingepland. Het werk zal nu gereed zijn op 3 maart om 19.00 uur. De omleiding/afzetting voor fiets- en voetgangers geldt ook tot dat moment.