skip to main content
CubeHouse

Op de Boogkavel, gelegen op de hoek van de Parnassusweg en de Claude Debussylaan in Mahler, komt een kantoorgebouw. Het wordt het hoofdkantoor van BNP Paribas Nederland, Arcadis en G & S Vastgoed die het gebouw gezamenlijk ontwikkelen. Midden 2024 moet het pand zijn opgeleverd. 

Wonen, werken, winkelen, recreëren

De centrale doelstelling voor het betreffende deelgebied Mahler 4 is dat er hier gewoond, gewerkt en gerecreëerd en gewinkeld kan worden. De stedenbouwkundige opzet van Mahler 4 bestaat steeds uit een samengesteld blok van hoogbouw en laagbouw. De Boogkavel zal binnen deze opzet als laagbouw worden ingevuld. Vanuit Noord-Zuid richting zijn er twee straten die het plan doorsnijden ten behoeve van logistiek en ontsluiting: de Benjamin Brittenstraat en de Aaron Coplandstraat. De Claude Debussylaan kruist het plan diagonaal en is bestemd als voetgangersgebied.

Ontwerp

De meegegeven uitgangspunten voor het ontwerp zijn vastgelegd in een bouwenvelop. Het ontwerp wordt ontwikkeld door Florian Idenburg van architectenbureau SO-IL. In de openbare ruimte gaat het gebouw een bijzondere positie innemen waarbij de plint naadloos van binnen naar buiten overgaat. Met als naam: The Cubehouse, zal in de plint plaats gemaakt worden om bezoekers van de Zuidas en Amsterdammers duurzame en digitale innovaties van Nederlandse bodem te laten ontdekken. 

Jan Vonk

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit kantoor. De bedoeling is een energieneutraal, toekomstbestendig en installatiearm gebouw te ontwikkelen. Het gebouw en de beplanting dienen bestand te zijn tegen extreme klimaatinvloeden zoals overmatige regen, wind, hitte en droogte. De partijen hebben zelf de ambitie uitgesproken het duurzaamste gebouw van Zuidas te realiseren en willen het pand gaan benutten als ‘kraamkamer van nieuwe duurzame concepten’. De centrale ligging aan de Parnassusweg, het nieuwe NS-station Zuidas in combinatie met de reeds ontwikkelde parkeergarage van Mahler bieden verschillende mogelijkheden voor een flexibele invulling van het mobiliteitsaanbod voor werknemers.

Planning

Gezien de nabije ligging van de kavel ten opzichte van Zuidasdok zal de bouw van CubeHouse daarop afgestemd worden. Dat betekent dat de bouw van het kantoor gereed zal zijn in 2024, voor aanvang van de realisatie van de zuidelijke tunnel voor de A10.

Gerelateerde artikelen

12

Laatste kavel in buurt Mahler krijgt duurzaam kantoor

Op de laatste kavel in de buurt Mahler, hartje Zuidas, komt een kantoorgebouw. BNP Paribas Nederland, Arcadis en G&S Vastgoed krijgen er medio 2024 gezamenlijk een duurzaam hoofdkantoor: CubeHouse. De drie partijen ontwikkelen het gebouw zelf.
Meer artikelen