skip to main content
Schade melden

Schade melden

Op de Zuidas vinden de komende jaren veel werkzaamheden plaats, zowel voor Zuidasdok als voor de verschillende projecten van Zuidas. U kunt hier nadeel van ondervinden of schade door oplopen. Als dit gebeurt, zijn er verschillende regelingen waar u een beroep op kunt doen.

Er zijn drie soorten schades die elk hun eigen manier van afwikkelen kennen:

  • Bouwschade
  • Planschade
  • Nadeelcompensatie

Bouwschade

Schade die veroorzaakt wordt door bouwwerkzaamheden noemen we bouwschade. Denk bijvoorbeeld aan schade doordat een machine of vrachtauto per ongeluk uw pand of voertuig raakt en beschadigt. Ook schade die ontstaat aan uw woning of bedrijfspand door het in- of uittrillen van damwandplanken valt onder bouwschade. Het gaat om schades die een direct gevolg zijn van de werkzaamheden.

Planschade

Planschade is schade als gevolg van een planologische wijziging. Zo kan een woning of bedrijfspand minder waard worden door een trac├ębesluit of een wijziging van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld omdat u eerder vanuit uw woning uitzicht had op een park, maar dat er door een bestemmingsplanwijziging een flat tussen komt te staan. Of omdat de geluidsoverlast van een weg permanent toeneemt door de uitbreiding van deze weg.

Nadeelcompensatie

De ontwikkeling van Zuidas en de werkzaamheden voor Zuidasdok duren beiden meerdere jaren. Het kan voorkomen dat u tijdens de bouwperiode nadeel ondervindt. Voorbeelden hiervan zijn omzetverlies van uw bedrijf door slechtere bereikbaarheid of geluidsoverlast of waardedaling van uw woning doordat deze naast een bouwput ligt. Deze schade komt in principe voor rekening van de benadeelde. Alleen in de uitzonderlijke situatie dat u of uw bedrijf onevenredig wordt getroffen, heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de schade.

Schade melden

Elk soort schade heeft een eigen procedure voor de afwikkeling er van en kent andere voorwaarden om tot uitkering over te kunnen gaan. Heeft u schade als gevolg van dit project of denkt u recht te hebben op nadeelcompensatie? Neemt u dan contact met ons op via onderstaand formulier:

Er is iets misgegaan, probeer het later nog eens.