skip to main content
Voorbereidend werk voor grondruil en bouw NoMA House

Grondruil

De gemeente Amsterdam krijgt het eigendom over het voormalige tennisterrein Goldstar, een belangrijke schakel in de verdere ontwikkeling van het Kenniskwartier van Zuidas. SAX Vastgoed krijgt in de grondruil twee kavels: het terrein op de hoek van de Parnassusweg en de Gustav Mahlerlaan en het kavel 13/15 aan de De Boelelaan. De overdracht van de grond staat gepland voor begin december.

Groen

Ter compensatie van groen dat moet verdwijnen en om te zorgen dat Zuidas een aantrekkelijk gebied blijft, komt er hoogwaardig groen terug op een aantal specifieke plekken in Zuidas. Het hout van de gekapte bomen wordt gebruikt om een ‘split rail fence’ te maken, een houten hek dat langs de Gustav Mahlerlaan wordt geplaatst.

NoMA House

SAX Vastgoed is een initiatief van Maarsen Groep en Beheer Brouwershoff. SAX Vastgoed zal op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de Parnassusweg het kantoorpand NoMA House ontwikkelen. NoMA House staat voor North of Mahler Zuidas Amsterdam. Het kantoorpand telt circa 14.000 m2, verdeeld over 12 verdiepingen. In de plinten is ruimte voor commerciële voorzieningen en horeca. De start van de bouw is gepland voor eind 2015.

Tijdelijk gebruik

Gemeente Amsterdam vindt tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen belangrijk. Daarom is het bosje de afgelopen twee jaar in bruikleen gegeven aan De Familie Bofkont. De varkens van de Familie Bofkont gaan niet weg. Ze verhuizen naar het noordelijk deel van het bosje en krijgen daarnaast een nieuw stuk land op het aangrenzende terrein.

Procedures

Er is een onherroepelijke omgevingsvergunning afgegeven met een daarbij behorende ontheffing Flora & Fauna in verband met een sperwer die 2 jaar geleden in het gebied heeft gebroed. Ook het bestemmingsplan dat de ontwikkeling mogelijk maakt is onherroepelijk.