skip to main content
Vers van de pers: Uitbreiding World Trade Center Amsterdam

Het gaat om een toevoeging van 32.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) aan kantoren en voorzieningen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het nieuwe stedenbouwkundig kader voor het deelgebied Strawinsky waar deze uitbreiding onderdeel van is. Het ontwerp van de uitbreiding is van architect PLP Architecture, een gerenommeerd architectenbureau uit Londen.

Groen tussen hoogbouw

Strawinsky is het gebied tussen de ring, Beethovenstraat, Pr. Irenestraat en Parnassusweg. Met het nieuwe stedenbouwkundig plan bouwen we verder aan Zuidas als internationale toplocatie van Amsterdam. Dat komt bijvoorbeeld door bestaande kantoorkavels te transformeren naar een meer gemengd programma van wonen, werken en voorzieningen. Behalve zaken als parkeren, bouwcontouren en duurzaamheid komt ook de inrichting van de openbare ruimte aan bod. Deze moet vooral een groen karakter krijgen met meer en betere groene verbindingen langs en tussen de gebouwen. Het Uitvoeringsbesluit Strawinsky is mede tot stand gekomen door inbreng van buurtbewoners, vastgoedeigenaren en gebruikers van het gebied. Het Uitvoeringsbesluit wordt eind dit jaar, begin 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Geef uw mening