skip to main content
Zuidas: niet alleen een woonwijk voor de rijken

De ene partij vindt het belachelijk om zulke dure grond te ‘vergeven’ voor sociale woningbouw, de andere partij vindt het niet meer dan terecht. Adjunct-directeur Zuidas Robert Dijckmeester laat zijn licht schijnen over dit belangrijke thema.

Variatie van woningen

‘Sinds de start van Zuidas in 1998, waar ik ook bij betrokken was, is het altijd de bedoeling geweest een gemengd gebied te ontwikkelen, ook wat betreft woningbouwtypen. Daar horen niet alleen dure huizen bij maar ook woningen die net zo divers zijn als de Amsterdammer zelf. Woningen waar agenten, verpleegsters, ambtenaren, leraren en andere middengroepen zich zeker thuis zouden voelen. Dat betekent dus naast penthouses met weids uitzicht ook studio-appartementen, sociale woningbouw, studentenwoningen en huizen in het middensegment. Zuidas ziet er in 2030 met 7.000 woningen dan ook totaal anders uit dan nu het geval is’.

Van het woningbouwprogramma wordt 30% sociaal en nog eens 30% is bestemd voor vrije sector huurwoningen. Van die vrije sector woningen moet minstens de helft beschikbaar zijn voor middeninkomens. De overige 40% is gereserveerd voor koop.

Inkomstenderving en het hogere doel

In de media viel afgelopen maanden te lezen dat de gemeente tientallen miljoenen zou mislopen met de bouw van sociale woningen in Zuidas. Dijckmeester: ’Het klopt dat er met de bouw van sociale woningen sprake is van derving van erfpachtinkomsten voor de gemeente. Het uitgeven van grond voor het ontwikkelen van woningen en kantoren levert de gemeente Amsterdam geld op in de vorm van erfpacht.  Kantoren leveren in euro’s, op dit moment, meer op dan woningen en vrije-sector woningen leveren meer op dan sociale woningbouw. De vraag is natuurlijk of dat erg is. We kijken als gemeente namelijk niet alleen naar opbrengsten in economische zin maar houden rekening met de maatschappelijke doelstellingen voor het gebied. Daar is de Visie Zuidas voor geschreven.’

‘Sowieso is het ons doel dat Zuidas meer moet zijn dan een topsegment kantorenlocatie. Want ook na werktijd moeten er mensen op straat zijn, mensen die er wonen en verblijven. Dat geeft energie aan gebied.’

Toegangspoort van Amsterdam

Er is veel nodig om een unieke Amsterdamse stadswijk te bouwen en de Visie geeft de koers aan.’ We ontwikkelen niet alleen een nieuwe woonwijk en een internationaal business district maar Zuidas wordt ook de belangrijkste toegangspoort voor Amsterdam naast het Centraal Station. Met het Zuidasdok verbeteren we immers de hoognodige bereikbaarheid via de weg en het spoor. En als je Zuidas bereikt hebt dan is het onze ambitie dat bewoners en bezoekers de energie en dynamiek op straat ervaren. Daar ligt misschien nog onze grootste uitdaging: een leefbaar en levendig gebied.’ Kortom: een Zuidas waar een diversiteit aan bewoners en bezoekers zich thuis voelt.

Huidige stand van zaken

Tot nu zijn circa 1.950 woningen gerealiseerd. Deze zijn verdeeld in 13 woongebouwen. Daar zitten zowel koopwoningen, huurwoningen (in het middensegment)  maar ook 800 studentenwoningen (Ravel Residence) tussen.  Daarnaast zijn circa 800 woningen in aanbouw waaronder sociale woningen (Eigen Haard), koop- en huurwoningen.

Geef uw mening