skip to main content
Meer reizigerscomfort op station Zuid

De ruimte ontstaat door de opgangen naar de perronsporen 1 en 2 gedeeltelijk dicht te maken. Zo ontstaat 120 vierkante meter extra vloeroppervlak waardoor reizigers iets comfortabeler op hun trein kunnen wachten.

Nieuwe vloerconstructie

Van maandag 18 september tot half oktober werkt aannemer Anton Rail & Infra B.V. aan de versterking van de bestaande constructie in de stationshal. Dit gebeurt in de doordeweekse avonden en nachten (van 21.30 tot 06.00 uur). Overdag en in de weekenden zullen treinreizigers hier niets van merken. Van begin oktober tot half november wordt de nieuwe vloerconstructie aangebracht. Dit gebeurt ook alleen in de avonden en nachten. Vanuit de stationshal en op het perron zal de nieuwe vloer steeds beter zichtbaar worden. Naar verwachting kunnen reizigers eind november gebruikmaken van de extra wachtruimte.

Overige maatregelen

ProRail denkt dat de nachtelijke werkzaamheden minimale geluidshinder (vanaf 18 september) en lichthinder (vanaf begin oktober) met zich meebrengen. Het spoorbedrijf heeft al diverse maatregelen genomen om de reizigersstroom op station Zuid in goede banen te leiden. Zo zijn in de weg staande obstakels bij de perronopgangen zoveel mogelijk verwijderd. Verder zijn in februari en mei 2017 de kappen op beide perrons met 90 meter verlengd, in de richting van de Beethovenstraat.

Zuidasdok

De huidige aanpassingen aan het station zijn bedoeld om op korte termijn voldoende ruimte te creëren, zodat reizigers altijd veilig en comfortabel kunnen reizen. Het project Zuidasdok, dat vanaf 2019 van start gaat, moet zorgen voor een meer duurzame oplossing. Alle perrons en de passages worden vernieuwd en verbreed en er komt een extra passage onder het station bij.

Geef uw mening