skip to main content
Meer kantoorruimte op gewilde locaties

Dat staat in de Kantorenstrategie 2017, die deze week door het college van B en W is vastgesteld. De vorige Kantorenstrategie stamt uit 2011. Toen was het doel de kantorenleegstand terug te dringen door de nieuwbouw te beperken en meer leegstaande kantoren te transformeren en herontwikkelen. En dat is gelukt, want de leegstand daalde van 18% naar 12,8% per 1 januari 2017.

Andere tijden, nieuwe strategie

Sinds de vorige Kantorenstrategie is er veel veranderd op de kantorenmarkt; tijd voor een nieuwe strategie dus. Naar verwachting is de leegstand na 2020 door de vele transformaties en herontwikkelingen gedaald naar 8%. Dat betekent dat er dan nog weinig speling op de kantorenmarkt is. Amsterdam anticipeert daarom nu al op de krapte die de komende jaren kan ontstaan.

De strategie anno 2017

  • Om in de grote vraag te kunnen voorzien gaat Amsterdam de huidige planvoorraad voor nieuwe kantoren flexibel inzetten op locaties waar op korte termijn nieuwe kantoren nodig zijn, namelijk Zuidas, Arenapoort, Amstelstation, Lelylaan, Marineterrein, Houthaven, Oostenburg en noordelijke IJ-oever.
  • De eentonige kantoorlocaties Amstel III, Riekerpolder en Sloterdijk worden verder getransformeerd naar gemengde woonwerkgebieden. Niet alle bestaande en leegstaande kantoren daar zijn geschikt en aantrekkelijk voor kantoorgebruikers. Door deze gebouwen te transformeren kunnen er bijvoorbeeld mensen in wonen en ontstaan er gemengde wijken waar werken, wonen, sporten en toerisme samenkomen. Dit voorkomt wijken waarin alleen maar wordt gewerkt en waar ’s avonds niets valt te beleven.
  • Amsterdam gaat nieuwe, gemengde gebiedsontwikkeling mogelijk maken. De gemeente onderzoekt nu op welke locaties na 2020 nieuwe kantoren kunnen worden gerealiseerd. De aandacht gaat daarbij uit naar gebieden als Schinkelkwartier/ Schipholcorridor, uitbreiding van de Zuidas aan de westkant onder en boven de A10, Arenapoortgebied en noordelijke IJ-oever/ Hamerkwartier.

Geef uw mening