skip to main content
Hoe zit het nu met de Daklaan?

Het project Daklaan zou niet alleen fungeren als fietsverbinding, maar ook als park middenin Zuidas. Het idee was de Daklaan aan te leggen als ‘bijbestelling’ bij het project Zuidasdok. We kondigden aan de mogelijkheden te onderzoeken. Dat is gebeurd. Vanwege onoverkomelijke problemen met onder meer planning en financiën bleek het resultaat van het onderzoek negatief.

Bijbestelling afgezegd

In de vergadering van de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening van 21 juni 2017 heeft wethouder Van den Burg de stand van zaken rondom de Daklaan toegelicht. In deze commissievergadering is besloten om de bijbestelling van het project Daklaan af te zeggen. Tegelijkertijd besloot de raad vervolgonderzoek te laten uitvoeren naar een alternatief: extra kwaliteit en gebruiksgroen aan de noordzijde van de nieuwe openbaar vervoersterminal die met Zuidasdok wordt aangelegd.

Parkachtige inrichting daken

In de zomer van 2017 is Zuidas gestart met het vervolgonderzoek voor het creëren van gebruiksgroen. Voor de fietsers wordt daarnaast momenteel gestudeerd op het verbeteren van de zuidelijke oost-west fietsverbinding , waaronder een fietsbrug over de Amstelveenseweg. Uit het onderzoek blijkt ook dat het kansrijk lijkt om de weelderige parkachtige inrichting van de daken rond de openbaar vervoersterminal toegankelijk te maken, zoals beschreven in de aanbieding van ZuidPlus, de aannemerscombinatie die Zuidasdok gaat bouwen. Daarmee verandert ‘kijkgroen’ in ‘gebruiksgroen’. Momenteel onderzoeken we  hoe deze toegangen eruit zouden kunnen zien, hoe groot het gebied is dat toegankelijk gemaakt zou kunnen worden en of het mogelijk is om aan te sluiten op het Beatrixpark en op het nieuwe plein bij de Rechtbank aan de Parnassusweg. Ook werken we de invulling en het gebruik van groene getrapte landschap nader uit, waarbij we ook nadenken over het inpassen van kunst.

Nieuw voorstel aan de raad

Mocht het tot realisatie komen, dan zal dat zijn na afronding van Zuidasdok. Of, wanneer eerder gewenst, als bijbestelling van de gemeente en als extra opdracht aan aanneemcombinatie ZuidPlus. In het voorjaar van 2018 leggen we een nieuw voorstel voor aan de raadscommissie.

Geef uw mening

Rob ten Napel

En is de ‘nieuwe’ doorgang nou een echte 3 miljard verbetering waard ten opzichte van de bestaande onderdoorgang? Het wordt niet breder, niet hoger en niet fiets vriendelijk. Het dok is een half fabrikaat en politiek om zeep geholpen.

Jos

@Rob, bedankt voor je reactie. Welke onderdoorgang bedoel je? Eentje van 3 miljard hebben we niet hoor! Weet ook niet zo goed wat je bedoelt met 'niet breder, niet hoger en niet fietsvriendelijker'. Leg even uit alsjeblieft, dan kunnen we je zo goed mogelijk informeren.