skip to main content
Werk voor EMA-kantoor begint

Was de komst van EMA naar Zuidas voor 20 november nog onzeker, vanaf nu is het vol gas om het kantoor tijdig gereed te krijgen voor de komst van dit agentschap en zijn medewerkers. We zijn al bezig met het dempen van de sloot achter het parkeerdek. Aan de onderkant van het talud van de A10 wordt een damwand aangebracht, die het mogelijk maakt om een nieuwe watergang uit te graven. Vervolgens gaan we een bouwweg aanleggen voor de afhandeling van al het bouwverkeer dat nodig is voor de sloop en de nieuwbouw.

Van januari tot juli 2018 gaan we het parkeerdek naast Cross Towers aan de Domenico Scarlattilaan slopen. De kavel voor EMA wordt daarna bouwrijp opgeleverd waarna de aannemer aan de slag kan om het nieuwe EMA-kantoor daadwerkelijk te bouwen.

Mogelijke hinder

De sloop van het parkeerdek brengt hinder met zich mee. Uiteraard zullen we ons, samen met de aannemer, inspannen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Verder brengen wij de damwand (ten behoeve van de watergang) aan met een geluids- en trillingsvrije techniek. Mocht blijken dat de onderste lagen van de bodem te hard zijn en er voor de laatste meters extra kracht nodig is om de gewenste diepte te bereiken, dan zijn we genoodzaakt om de wanden door middel van trillen op de juiste diepte te brengen. Deze techniek geeft meer kans op overlast.

Het bouwverkeer zal in eerste instantie aan- en afrijden via de bouwweg langs de Spoorslagsloot. Tijdens het aanbrengen van de damwand en het graven van de nieuwe sloot zal dit vanwege de beperkte ruimte tijdelijk niet mogelijk zijn. Het verkeer zal dan aan- en afrijden via de Vivaldistraat en Barbara Strozzilaan.

Werktijden

Er wordt tijdens reguliere bouwtijden (van 07.00uur tot 19.00 uur) gewerkt.

Geef uw mening

Redactie | Amsterdam Zuidas

Hi Bobis, Thanks for your comment. Please take a look at the Amsterdam bidbook on EMA. Among other things it makes clear statements about the availability of the new premises, about housing for EMA employees and their families. Page 38: "The Dutch government and the City of Amsterdam are committed to ensuring business continuity to EMA by presenting a comprehensive relocation programme for EMA headquarters, as well as for the Agency’s employees and their families." We will do all that lies in our power to fulfill that promise. Of course some people are afraid that pressure on the housing market will increase. But "locals are protesting against the expat 'invasion'" is not the case. In fact a transition team is working hard to provide full support to the EMA Agency and its staff in there transition to Amsterdam and in welcoming all EMA employees.

Bobis

This is really embarrassing, the construction works haven't even started yet and the claim that EMA's business continuity needs will be met were all fake. Dutch government didn't even bother about the fact that Amsterdam is lacking housing and locals are protesting against the expat 'invasion' and EMA's staff coming to live there... This is what happens when politics are put first and the EGO is bigger than the common sense.